A harfi ile başlayan köpek isimleri ve anlamları

A harfi ile başlayan köpek isimleri ve anlamları

 • Abbe
  Asil anlamına gelmektedir.
 • Abbey
  Abigail isminden türetilmiştir. 1. babanın sevinci ve mutluluğu. 2. Rahibe manastırı.
 • Abelino
  Abelino, Asur veya İbranice kökenli ilk isim olan Abel adlı bir Portekiz türevidir. İbranice kökenli, Abel geliyor hebelbu, buhar, kırılganlık veya kaçınma anlamına gelir. Asur kökenli habel "oğul" anlamına gelir.
 • Abha
  İhtişam, ışık anlamına gelmektedir.
 • Abi
  Ağabeyin kısaltılması olarak kullanılır.
 • Abuzer
  Altın suyu. Altın suyu gibi parlak ve görkemli.
 • Acar
  Gözü pek, kabına sığmaz, yiğit, kabadayı, atılgan, yılmaz.
 • Acem
  İran haklarından birine mensup anlamına gelmektedir.
 • Achilles
  Savaşçı anlamına gelmektedir.
 • Açelya
  Fundagillerden, kuzey yarımkürede yetişen, bol ve gösterişli, değişik renklerde çiçekleri olan, bahçelerde ve saksılarda yetiştirilen bir süs bitkisi.
 • Ada
  Deniz, göl ya da akarsuda bulunan, dört bir yanı su ile çevrili kara parçası.
 • Adam
  Genel anlamda insan, insanoğlu.
 • Ademar
  Cömert, Yaratıcı anlamlarına gelmektedir.
 • Adler
  Kartal anlamına gelmektedir.
 • Admin
  Admin kelimesi, yönetici kişi ve idareci kişi anlamına gelmektedir.
 • Adolf
  Güçlü kurt anlamına gelmektedir.
 • Adon
  Usta demektir.
 • Adonis
  Adonis, Yunan mitolojisine göre Afrodit'in âşık olduğu ölümlüdür.
 • Aegeus
  Yunan Mitolojisinde Atina kralı II. Pandion ile Pylla'nın oğlu ve Theseus'un babası olup, Ege denizinin ad vericisidir.
 • Aeolus
  Yunan mitolojisinde Aeolus, Sicilya'ya yakın ani kayalık Lipara adalarından biri olan Aeolia adasının rüzgarlarının koruyucusu ve kralıydı.
 • Aether
  Yunan mitolojisinde ilk tanrılardandır. Genellikle yüksek gökyüzü, uzay ve cennetin tanrısı olarak düşünülmüştür.
 • Afakan
  Afakan isminin anlamı kalp çarpıntısı, kalp titremesi olarak kullanılmaktadır.
 • Afet
  Afet ismi Arapça kökenlidir ve çok güzel kadın anlamını taşır. Afet'in kelime anlamı ise çok büyük felakettir.
 • Afra
  Ayın 13. günü anlamını taşımaktadır. Ayrıca beyaz, ayak değmemiş olan toprak anlamında kullanılır.
 • Afrodit
  Yunan mitolojisinde aşk tanrıçası.
 • Afşar
  Oğuz Türkleri soyundan olup bugün İran’ın kuzeyinde, Anadolu’nun daha çok güney yörelerinde, Afganistan’ın kimi yerlerinde yaşayan halk.
 • Agatha/Aggie
  'İyi', 'hoş've 'nazik' anlamına gelen Yunanca 'Agathos' kelimesinden türemiş bir isimdir.
 • Agni
  Hindu dininde ve "Veda"larda adı geçen bir tanrıdır. Sanskritçede ``agni`` sözcüğü ateş anlamına gelmektedir. Agni, ateş tanrısıdır, diğer tanrıların habercisidir, sonsuza kadar genç kalır ve ölümsüzdür.
 • Ağa
  kırsal kesimde tarıma elverişli geniş toprakları olan, bulunduğu yerde sözü yasa gibi geçerli, güçlü kimse.
 • Ahsen
  En güzel olan manasına gelmektedir.
 • Aileas
  Soylu anlamına gelmektedir.
 • Aisling
  İrlandaca'da rüya anlamına gelmektedir.
 • Akar
  Akmakta olan , akabilen,akma özelliği olan.
 • Akbaba
  Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak, dağlık yerlerde yaşayan, çok yüksekten uçan, keskin gözlü, leş yiyici, iri ve yırtıcı bir kuş.
 • Akıllı
  Uslu, söz dinleyen anlamına gelmektedir.
 • Akita
  Akita Japon kökenli bir köpek cinsinin adıdır.
 • Akrep
  Sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda ağılı bir iğnesi bulunan bir böcek.
 • Akşam
  Gündüzün sona erdiği, gecenin başladığı saatler.
 • Alanis
  Yunan kökenli bir isim. kendi kendine yetebilen, başına buyruk, kimseye hesap vermeyi sevmeyen anlamına geliyor.
 • Alastor
  Yunan mitolojisinde tanrı zeusun isimlerinden biridir. Anlamı intikam alandır.
 • Alba
  Beyaz manasına gelmektedir.
 • Alecia
  Asalet anlamına gelmektedir.
 • Alev
  Yanan nesnelerin ve gazların türlü biçimlerde görünen parlak ve ışıklı dili.
 • Alex
  İnsanların savunucusu, koruyucusu.
 • Alfa
  Alfa kelimesinin genel anlamı Lider ya da liderlik eden kişi demektir.
 • Alfie
  Onbir müşaviri. Alfie ismi İngilizce kökenli bir Erkek ismidir.
 • Alison
  Soylu anlamına gelmektedir.
 • Alivia
  Zeytin anlamına gelmektedir.
 • Aliza
  Neşeyle dolu demektir.
 • Almira
  Almira ay tutulması sırasında ayın çevresinde gözüken kızıllık anlamına gelmektedir.
 • Altın
  Parlak sarı renkte, kolay işlenen, değerli paslanmaz maden. Veya üstün nitelikli, değerli kimse anlamlarına gelmektedir.
 • Alva
  Asil, parlak, beyaz anlamına gelmektedir.
 • Amata
  Taşla oynanan bir çocuk oyunu.
 • AMBER
  Amberbalığının bağırsaklarından çıkarılan ya da dışkısı ile denize dökülen, külrengi, hoş kokulu bir madde.
 • Ametist
  Ametist, enerji yüklü bir taştır.
 • Amira
  Türkçe'de "Osmanlı devletinde Ermeni cemaati yöneticilerine verilen unvan" anlamına gelir. Ermenice amira "Osmanlı devletinde Ermeni cemaati yöneticilerine verilen unvan" sözcüğünden alıntıdır.
 • Anahi
  Uçucu, Ciddi, Yaratıcı, Maymun iştahlı, Modern.
 • Angel
  Melek anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Demet Şener’in köpeğinin ismidir.
 • Antheia
  Bahçelerin, aşkın ve çiçeklerin tanrıçasıdır.
 • Anubis
  Antik Mısır mitolojisine göre ölüm ve cenaze tanrısıdır.
 • Ares
  Mitolojide Zeus ve Hera'nın oğludur. Kana susamış savaş tanrısıdır.
 • Aiolos
  Yunan bebek adıdır. Yunanca Aiolos İsminin anlamı: Değişim demektir.
 • Ammit
  Adaleti, hakikati ve düzeni temsil eden Ma'at'ın ilkelerine uymadıkları takdirde, ölülerin ruhlarını yutmuş eski bir Mısırlı iblisti.
 • Azeroth
  Dünya'nın adı, Warcraft'ın içinde human yani insan ırkının yaşadığı yer. Wow olarak bilinen online oyunda Azeroth dünyası, en çok elflerin, insanların, cüceler, tauren, goblinler, troller, ejderhalar gibi birçok ırkın doğum yeridir.
 • Aqua
  Mitolojik varlık, Su tanrıçası, deniz ve Yami'nin annesi.
 • Apollo
  Güneşin, gençliğin ve sanatın tanrısıdır.
 • Arachne
  Örümcek anlamına gelmektedir.
 • Aranka
  Altın anlamına gelmektedir.
 • Arap
  Kara derili , zenci , fellah . Koyu esmer ya da kara.
 • Ares
  Yunan mitolojisinde Ares savaş tanrısıdır Zeus ve Hera ‘nın oğlu ve on iki Olimposludur.
 • Argus
  Gözetleyen, izleyen anlamına gelen Latince kökenli bir sözcük.
 • Artemis
  Vahşi hayvanların ve avcılığın tanrıçası olan Artemis oldukça güçlü bir tanrıçadır.
 • Arthur
  "Ayı kral", "Bir ayı kadar kuvvetli".
 • Arya
  Bir opera yapıtında, solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan şarkı.
 • Asclepius
  Yunan şifa tanrısıdır.
 • Aselma
  Asil güç anlamına gelmektedir.
 • Asena
  Dişi kurt anlamına gelmektedir.
 • Asi
  Yasa ve kurallara, buyruklara karşı gelen, başkaldıran; dikbaşlı.
 • Asia
  Asya anlamına gelmektedir aynı zamanda Lady Gaga’nın köpeğinin adıdır.
 • Asil
  Soylu anlamına gelmektedir.
 • Asya
  Dünyanın doğusunda yer alan kıta için isim olarak verilmiştir. Asya, dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Ve aynı zamanda en büyük kıta olarak kabul edilmektedir.
 • Aşil
  Ölümlü bir baba olan Peleus ile su tanrıçası olanThetis'in oğlu olan yarı tanrıdır. Dünyanın en büyük savaşçısı kabul edilir.
 • Aşk
  Aşk kelimesi sevgi ve tutkuyu ifade etmektedir.
 • Aşkım
  Aşka ve sevgiye ait olan, sevgiyle ilgili. aşkı eflatunı.
 • Ate
  Ate, Yunan mitolojisinde hata ve günah tanrıçasıdır.
 • Ateş
  Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık. Coşkunluk.
 • Atlas
  Sık dokunmuş, parlak yüzü ipek, tersi pamuk olan, bir tür ipekli kumaş.
 • Atom
  Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
 • Atropos
  Yunan mitolojisinde, üç moira'dan biriydi. Adının anlamı ''geri adım atmaz, bildiğinden şaşmaz, bükülmez'' anlamlarını içerir.
 • Attis
  Eski Anadolu tanrılarından biri. Efsanelere göre Adonis kadar güzeldi, bu yüzden Anadolu tanrılarının anası Kybele ona gönül verdi.
 • Ay
  Yer yuvarlağınn uydusu olan gök cismi , Kamer.
 • Ayaz
  Duru, pırıl pırıl havada çıkan kuru, keskin soğuk.
 • Ayben
  Teni ay kadar beyaz ve temiz olan.
 • Aykız
  Ay gibi güzel ve parlak olan kız.