V harfi ile başlayan köpek isimleri

V harfi ile başlayan köpek isimleri

 • Vagahn
  Ermeni mitolojisinde Zafer anlamını taşır.
 • Vagon
  Trenlerde yük ya da insan taşınan departmanlara verilen isimdir.
 • Vaha
  Çölde oluşan bitkili alanın adıdır.
 • Vahide
  Bir, tek, yanız gibi anlamlarını taşıyan isimdir.
 • Vahşi
  Kontrol edilemez, ehlileştirilmemiş anlamını taşır.
 • Vakar
  Ağırbaşlılık anlamına gelmektedir.
 • Vaks
  Mat yüzeyleri parlak hale getiren maddeye verilen addır.
 • Vala
  Yüksek, yüce anlamını taşır.
 • Valda
  Latincede 'cesur' manasına gelir.
 • Vale
  Restoran, işyeri gibi mekanlarda gelen misafirlerin araçlarının park edilmesinden sorumlu kişilere verilen isimdir.
 • Valentino
  Latince bir isim olan Valentino 'cesur' anlamını taşır.
 • Valera
  Cesur demektir.
 • Valeria
  Sağlıklı ve güçlü anlamını taşır.
 • Vali
  Bir ili idare eden en yetkili memurlara verilen ünvandır.
 • Vallen
  Vadi, çatı oluğu, dalgalar arasındaki çukur gibi anlamları vardır.
 • Vals
  Yavaş, estetik ve aşk dolu bir dans türüdür.
 • Vamp
  Koyu renkli bir makyaj tüyü olan vamp aynı zamanda gönül eğlencesi peşinde koşan kadın anlamını taşımaktadır.
 • Vance
  Alabama eyaletinde bir şehirin adıdır.
 • Vanir
  Almancada 'gezgin' adının anlamıdır.
 • Vanora
  Antik Yunancada kelebeklere verilen isimdir.
 • Vanya
  Yunancada kelebek demektir.
 • Vareste
  Serbest, kurtulmuş, rahat gibi manalara gelen addır.
 • Varinka
  Gül leydisi anlamına gelir.
 • Varuna
  Hint mitolojisinin veda'lar döneminde tanrısal otoritenin kişileştirilmiş biçimi olan egemen tanrıya verilen isimdir.
 • Vasanta
  Mükemmel bahar anlamını taşıyan bir tanrının adıdır.
 • Vasu
  Zengin anlamına gelir.
 • Vasyl
  Rusça bir isim olan Vasyl ; 'soylu' manasını taşır.
 • Vatan
  Ülke, yurt anlamına gelen milliyetçi bir kavramdır.
 • Vaughan
  Hindistan’da Yılanların Kralı olana verilen isimdir.
 • Vayu
  Beş elementten birisi olan hava elementinin tanrısıdır.
 • Vazo
  Çiçek konulan objeye verilen isimdir.
 • Veca
  'Eski' anlamına gelir.
 • Veda
  'Bilgi' anlamını taşır.
 • Vedia
  'Korunması için verilen emanet' manasına gelmektedir.
 • Vefika
  'Yoldaş' anlamını taşır.
 • Vekil
  Bir başkasının adına hareket eden kişiye verilen isim.
 • Vellamo
  Fin mitolojisindeki deniz tanrıçasıdır.
 • Velvet
  Yeni büyüyen boynuzu örten kadifemsi deriye verilen isim.
 • Vena
  Geri dönen kimse veya şey; hayalet. Anlamına gelmektedir.
 • Venüs
  Güneş’e, Merkür’den sonra en yakın olan gezegenin adıdır.
 • Verda
  Gül sözcüğünün karşılığı anlamına gelmektedir.
 • Verner
  Almanca kökenli 'koruyucu' anlamını taşıyan bir isimdir.
 • Vesta
  Ocak tanrıçasıdır. Roma kökenli tanrıça ateş ile sembolize edilmiştir.
 • Veto
  'Ret' yada 'reddetmek' anlamına gelmektedir.
 • Vezir
  Osmanlı’da askeri ve idari anlamda en yüksek derecedeki divan mensuplarına verilen unvanın adıdır.
 • Vianne
  Akşam yıldızı anlamına gelen Latin kökenli bir isimdir.
 • Vicky
  'Galip' , 'kazanmayı seven' anlamını taşımaktadır.
 • Victor
  Zafer, yengi, utku, muzafferiyet, anlamlarına gelmektedir.
 • Victoria
  İri kırmızı erik, nilüfer, yada körüklü gezinti arabası anlamlarını taşıyabilmektedir.
 • Vida
  Döndürülerek bir yere sokulan çivinin diğer adıdır.
 • Vidar
  İskandinav mitolojisinde bir Tanrı'nın oğullarından biridir.
 • Vidya
  Bilgi anlamına gelen Vidya Hindu tanrıça Saraswati’nin başka bir ismidir.
 • Vienna
  Beyaz anlamını taşımaktadır.
 • Viho
  Çekçede 'güven' manasını taşımaktadır.
 • Vinegar
  'Sirke' anlamına gelmektedir
 • Violet
  Menekşe anlamına gelen Violet Hintçede mutlu bir kız anlamına gelmektedir.
 • Viraja
  Yöneten anlamına gelen Sanskritçe kökenli bir addır. Hindu inancında ise de Brahma’nın bir diğer ismidir.
 • Virgilio
  Genç ve büyümekte olan bir şeye verilen isimdir.
 • Virüs
  Canlı hücreler vasıtasıyla yaşam bulan, son derecede küçük ve paraziter canlılara verilen isimdir.
 • Visa
  Vize etmek, tasdik etmek anlamına gelmektedir.
 • Viski
  Viski, arpa, buğday, çavdar veya mısırdan damıtılarak yapılan ve meşe fıçılarda dinlendirilerek olgunlaştırılan bir tür alkollü içkinin genel adıdır.
 • Viva
  Hayvan veya bitkilerin yetiştirildiği park veya akvaryuma benzeyen yerlere verilen isimdir.
 • Vivien
  Hayat, yaşam, hayat dolu, anlamlarına gelen isimdir.
 • Volcano
  Volkan anlamına gelmektedir.
 • Volos
  Slav kökenli bir isim olup öküz anlamını taşır.
 • Volsung
  Kuzey Amerika da Beyaz antilop manasına gelmektedir.
 • Volt
  Elektromotorun gücünün birimi olan,elektrik akımının ölçülmesini sağlayan birimdir.
 • Volva
  Şapkalı mantarlarda, mantarın saplarının dip kısmını saran fincan şeklindeki yapı anlamına gelmektedir.
 • Votka
  Arpa, çavdar, mısır gibi tahıl tanelerinin özel yöntemlerle damıtılmasıyla elde edilen saf alkolün sulandırılmasıyla yapılan, kokusuz, kendine özgü bir alkoldür.
 • Voyager
  'Seyehat etme' anlamına gelir.
 • Vulcan/Vulcanus
  Roma mitolojisinde bir tanrının adıdır.
 • Vulture
  Akbaba anlamını taşıyan isimdir.