İ harfi ile başlayan kedi isimleri

İ harfi ile başlayan kedi isimleri

 • İbibik
  Başının üzerinde büyük ve güzel tüyleri olan çok gösterişli bir kuştur.
 • İbik
  Horozun başının üst kısmında bulunan etli bölgedir.
 • İbiş
  Aptal, şapşal anlamlarına gelir.
 • İblis
  İblis, Tanrı'ya isyan ettiğine inanılan ruhani bir yaratıktır.
 • İdil
  Doğa yaşamının güzelliğini ve etkileyiciliğini ele alan şiirlere verilen isimdir.
 • İdol
  Tapılacak ölçüde sevilen, putlaştırılmış kimse.
 • İksir
  İksirler yenileyici ve şifa verici olduğu inanılan içkilerdir.
 • İlda
  Cesur, kahraman kadın anlamına gelmektedir.
 • İlgi
  Belli bir olay, etkinlik, şey ya da kişiye yakınlık duyumsama, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.
 • İlham
  Esin; ilham, etkilenme, çağrışım, içe doğma ile gelen yaratıcı düşünce, doğaüstü veya buna bağlı söz, duyum ve algı.
 • İlik
  Kemiğin içindeki yumuşak dokudur.
 • İnci
  Midyenin içerisinden çıkan türlü türlü renklerde olabilen değerli bir taştır.
 • İrmik
  İrmik durum buğdayının öğütülüp elenmesiyle elde edilen bir besin maddesidir.
 • İskender
  Büyük İskender, adı Doğu efsanelerinde yaşayan, o zamanki dünyanın yarısını 13 yılda fethetmiş, Pers İmparatorluğu'nun güçlü ordularını yenmiş, M.Ö. 336-323 yılları arasında Makedonya kralı ve tarihteki en büyük komutanlardan biri.
 • İskoç
  İskoçyalı insanlara verilen isimdir.
 • İzci
  İzcilik; gençlere kendi kendine yetme ve doğada hayatta kalma eğitimi vererek, karakter ve fiziksel gelişimlerini destekleme amacı güden uluslararası bir harekettir.