Ö harfi ile başlayan kedi isimleri

Ö harfi ile başlayan kedi isimleri

 • Öcü
  Küçük çocukları korkutmak için kullanılan kurgusal yaratıktır.
 • Ödlek
  Korkak anlamına gelmektedir.
 • Ödül
  Yaptığı bir işten, bir davranıştan dolayı birine verilen armağan.
 • Öfkeli
  Sinirli anlamına gelmektedir.
 • Öke
  Yetenekleri, olağanüstü işler başaracak, pek önemli ve şaşılacak şeyler yaratacak denli üstün olan kimse, üstün insan.
 • Öksüz
  Annesi olmayan yavrulara verilen isimdir.
 • Öncü
  Bir yolda ilk olan, yol gösteren anlamına gelmektedir.
 • Önder
  Öncülük yapan kimse.
 • Ördek
  Paytak yürüyüşlü, tavuktan daha iri, yabanıl ve evcil türleri bulunan bir su kuşu.
 • Örek
  Başıboş gezen hayvan sürüsü.
 • Örümcek
  Sekiz bacağı olan eklem bacaklı familyasına ait olan bir hayvan türüdür.
 • Özgür
  Bağımsız anlamına gelmektedir.
 • Özlem
  Bir kimseyi ya da şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu.