Ü harfi ile başlayan kedi isimleri

Ü harfi ile başlayan kedi isimleri

 • Ücra
  Uzak olan yerler için kullanılan bir sözcüktür.
 • Üçgen
  Üç köşeli geometrik bir isimdir. Üçgen yüze sahip kediniz için uygun bir isim olabilir.
 • Üçkağıt
  Fesatlık, oyun çevirme anlamına gelen Üçkağıt ismi kurnaz kedinize çok yakışacaktır.
 • Ülez
  Batmakta olan güneş manasına gelen Ülez ismi kızılımsı tüylere sahip kediniz için çok uygun olacaktır.
 • Ülfet
  Dostça söyleşmek anlamına gelmektedir.
 • Ülker
  Yedi yıldızdan oluşan çok güzel bir takımyıldızıdır.
 • Ülkü
  Kişiyi umut içinde yaşatan manasına gelen Ülkü ismi size umut olan kediniz için çok anlamlı olabilir.
 • Ümit
  Umut manasına gelen Ümit ismi hayatınıza umut getiren minik dostunuza verebileceğiniz bir isim.
 • Ümmü
  Uğur getirmek, umut vermek gibi manalara gelen bu isim dişi kedinize verebileceğiniz bir isimdir.
 • Ütü
  Buruşuk kumaşların buruşukluklarını ortadan kaldırmak, düz duruma getirmek için bunların üzerinden geçirilen araç. Kedinizin dümdüz ve uzun karakteristik bir yüzü varsa Ütü ismini verebilirsiniz.
 • Ümran
  Gelişmişlik, ilerleme gibi anlamlara gelen Ümran her şeyi çok çabuk kavrayan dişi kediniz için oldukça uygun bir isim olabilir.
 • Ünlem
  Ses, seda anlamına gelen Ünlem aynı zamanda cümlenin sonuna dikkat çekmek için konulan bir noktalama işaretidir. Bu ismi dikkat çekici kedinize verebilirsiniz.
 • Ünlü
  Herkes tarafından tanınan kişilere verilen bir unvan olup her daim gözleri üzerine toplamayı başaran miniğinize verebileceğiniz bir isimdir.
 • Ünsa
  Kadın anlamına gelen bu isim yetişkin dişi kedinize verebileceğiniz bir isim olabilir.
 • Ürkek
  Çabucak korkan anlamına gelen Ürkek ismi en ufak sesten korkan kediniz için oldukça uygun bir isim olacaktır.
 • Üryan
  Çıplak anlamına gelen Üryan ismi tüyleri olmayan ya da çok az tüyleri olan kediler için tercih edilebilecek bir addır.
 • Üsküf
  Osmanlı döneminde yeniçerilerin giydiği uzun kumaşlı bir başlıktır. Uzun tüylü kedinize bu ismi verebilirsiniz.
 • Üstün
  Galip gelen, diğerlerinden daha başarılı anlamına gelmektedir.
 • Üşengeç
  İş yapmaya üşenen kişi anlamına gelen Üşengeç hareket etmeyi çok sevmeyen kedinize göre uygun bir isim olacaktır.
 • Üşütük
  Deli, manyak gibi anlamlara gelen Üşütük ismi çılgın kedinize verebileceğiniz bir isim olabilir.
 • Ütopik
  Uçuk anlamına gelen Ütopik ismi bağımsız ruhlu kedinize uygun bir isim olacaktır.
 • Ütopya
  Hayal edilen, gerçekleşmesi çok zor olan durumlardır. Tuhaf karaktere sahip kedinize verebileceğiniz bir isim olabilir.
 • Üvey
  Yabancı anlamına gelmektedir.
 • Üzengi
  Ata binmeyi ve at üzerinde giderken düşmemeyi sağlayan düz metal bir parçadır.
 • Üzgün
  Yüz ifadesi her zaman üzgün görünen karakteristik bu tip yüz ifadesine sahip kediniz için oldukça uygun bir isim olabilir.
 • Üzüm
  Asmanın salkım olarak bulunan minik taneli meyvesidir. Gözleri üzüm gibi olan kedinize verebileceğiniz bir isimdir.