Veteriner ücret tarifesi her yılın başında belli olan ve veteriner klinikleri ile hayvan sağlığı konusunda faaliyet gösteren diğer kurumların uygulaması gereken asgari fiyatlardır. ‘Veteriner Hekimler Odası’ o sene içerisinde uygulanacak asgari fiyatları belirler. Evcil hayvanı olan herkes aşı, muayene, iç, dış parazit uygulaması, tedavi ve ameliyat fiyatlarını merak edebilmektedir. Bu fiyatların bölgeden bölgeye değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. 

Veteriner muayene ücretleri 

Hayvan dostlarımızın sağlık durumları ve düzenli veteriner kontrolleri oldukça önem taşıyan bir konudur. Sizinle birlikte uzun yıllar boyunca, sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için düzenli bir şekilde muayene olmaları gerekmektedir. Belirli ücretler karşılığında hizmet gören minik dostlarımızın 2021 yılı muayene fiyatları ise aşağıdaki gibidir: 

 • Kedi Genel Muayene: 100-140 TL
 • Köpek Genel Muayene: 100-140 TL
 • Kedi Kontrol Muayenesi: 60-80 TL
 • Köpek Kontrol Muayenesi: 60-80 TL
 • Kedi Acil Durum Muayenesi: 125-175 TL
 • Köpek Acil Durum Muayenesi: 125-175 TL
 • Kafes Kuşları Muayene: 55-85 TL
 • Sürüngen Muayene: 75-125 TL
 • Kemirgen Muayene: 55-125 TL 

Veteriner aşı ve kuduz muayenesi ücretleri 

Kuduz, sokak ve ev hayvanları açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli bir hastalıktır. Önlem alınmadığı takdirde ölüme sebebiyet veren kuduz, alanında uzman bir veteriner eşliğinde ile tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. Önerilen aşıların düzenli aralıklarla yaptırılması hem hayvan dostlarımız hem de insanlar için hafife alınmaması gereken bir konudur. Veteriner fiyatları, kuduz aşısı bakımından değişkenlik gösterebilmektedir. 

 • Kedi Kuduz Aşısı: 100-130 TL 
 • Kedi Karma Aşı: 105-125 TL 
 • Kedi Lösemi Aşısı: 105-125 TL 
 • Kedi FIV Aşısı: 125-140 TL 
 • Kedi İç Parazit Uygulaması (Oral): 55-65 TL
 • Kedi İç Parazit Uygulaması (Enjetabl): 70-80 TL
 • Kedi Dış Parazit Uygulaması: 40-50 TL 
 • Köpek Kuduz Aşısı: 85-100 TL 
 • Köpek Karma Aşı: 95-120 TL 
 • Köpek Corona Aşısı: 95-120 TL
 • Köpek B.Bronchiseptica Aşısı: 95-120 TL
 • Köpek Lyme Aşısı: 120-140 TL
 • Köpek İç Parazit Uygulaması (Oral): 55-70 TL
 • Köpek İç Parazit Uygulaması (Enjetabl): 75-125 TL
 • Köpek Dış Parazit Uygulaması: 55-70 TL 

Veteriner Enfeksiyon Muayene Fiyatları 

Hayvan dostlarımız çeşitli gıda tüketimine veya yaralanmalara bağlı olarak enfeksiyon kapabilirler. Bu gibi durumlarda veteriner hekim kontrolü ve tedavi planı mutlaka gereklidir. Evcil hayvan sahipleri, hekim bilgisi dışında bilinçsizce uyguladığı tedavi yöntemleri oldukça tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Bundan dolayı bu gibi tedaviler yalnızca veteriner hekimin uygun göreceği şekilde gerçekleşmelidir. 

 • Subkutan Enjeksiyon: 45-70 TL 
 • İntramuskuler Enjeksiyon: 45-70 TL 
 • İntravenöz Enjeksiyon: 65-80 TL
 • Subkonjuktival Enjeksiyon: 65-80 TL
 • İntraartiküler Enjeksiyon: 140-180 TL 

Muayene sonrası uygulanacak tedavi ücretleri 

Hayvan dostlarımızın sahip olduğu hayat şartları ne kadar iyi olursa olsun, çeşitli nedenlere bağlı olarak hastalanabilirler. Bundan dolayı muayenenin ardından tedavi edilmeleri, dostunuzun sağlığı açısından çok önemlidir. Muayene sonrası belirlenen fiyatlar genel olarak şu şekildedir: 

 • Anal Kese Temizliği: 70-90 TL
 • Anal Kese Temizliği (Lavaj): 145-185 TL
 • Korneal Fluoresin Uygulaması: 60-70 TL
 • Shirmer Gözyaşı Testi: 60-70 TL
 • Karın İçindeki Sıvı Drenajı: 130-180 TL
 • Dişi İdrar Yolu Sondası: 130-180 TL
 • Erkek İdrar Yolu Sondası: 85-100 TL
 • Basit Yara Temizleme: 70-90 TL
 • Komplike Yara Temizleme: 170-200 TL
 • Pansuman: 60-80 TL
 • Kulak Temizleme ve Yıkama: 105-125 TL
 • Lavman: 100-150 TL
 • Hospitalizasyon: 60-85 TL
 • Gastrik Lavaj: 170-195 TL
 • Mide Sondası: 95-120 TL
 • Mikroçip Uygulaması: 110-140 TL
 • Tırnak Kesme: 55-70 TL
 • Ayaktan Yabancı Cisim Çıkarma: 130-350 TL
 • Burundan Yabancı Cisim Çıkarma: 130-350 TL
 • Kan Transfüzyonu: 390-550 TL
 • Subkutan Sıvı Tedavisi: 55-80 TL
 • Anjiokat Uygulama: 50-70 TL 

kediler ve köpekler

Veteriner Laboratuvar İşlem Ücretleri 

Laboratuvar çalışmaları, hayvanların hastalıklarının tespit edilmesinde çok büyük rol oynar.  Laboratuvar çalışmaları doğrultusunda, hızlı ve kesin bir şekilde pek çok hastalığın teşhisi konulabilmektedir. Ayrıca laboratuvar sonuçlarına göre tedavi veya operasyon yöntemleri belirlenmektedir. Laboratuvar işlemlerinin genel fiyat prosedürü ise şu şekildedir: 

 • Kan Alımı: 55-70 TL 
 • Kan Glukoz Testi: 50-70 TL
 • Kan Serum Biyokimyasal Testi: 60-90 TL
 • Kan Sayımı: 110-140 TL
 • Eritrosit Sayımı: 65-90 TL
 • Lökosit Sayımı: 65-90 TL
 • Hematokrit: 65-90 TL
 • Total Protein: 65-90 TL
 • Trombosit: 65-90 TL
 • Formül Lökosit: 80-110 TL
 • Dışkı Muayenesi: 850-1200 TL
 • Dermotofit Testi: 130-170 TL
 • Sitolojik Muayene: 75-100 TL
 • Deri Kazıntısı Testi: 100-130 TL
 • İdrar Muayenesi: 120-150 TL 

Veteriner Radyografi Muayene Ücretleri 

Gerekli görüldüğü durumlarda uygulanan radyografi işlemleri, söz konusu hastalığın teşhisi için kilit noktalardan biridir. Radyografi uygulamalarının genel fiyatları şu şekildedir: 

 • Dijital Röntgen: 140-180 TL 
 • Röntgen: 100-150 TL 
 • MR: 750-1000 TL 
 • Tomografi: 600-850 TL 
 • Ultrason Muayenesi: 240-480 

Cerrahi uygulama fiyatları 

Cerrahi operasyonlar, evde ve sokakta yaşayan hayvan dostlarımız için en önemli hizmetlerden biridir. Zira yapılan operasyonlar ile dostlarımız en ölümcül durumların eşiğinden kurtarılabilmektedir. Bundan dolayı veteriner fiyatları hakkında bilgi sahibi olmanız yararlı olacaktır. Cerrahi operasyon öncesi veya sonrasında oluşabilecek masrafların genel tablosu şu şekildedir: 

 • Gaz Anestezi: 170-230 TL 
 • Enjektabl Anestezi: 120-180 TL 
 • Lokal Anestezi: 95-125 TL
 • Sedasyon: 125-170 TL
 • Erkek Kedi Kısırlaştırma: 450-600 TL
 • Erkek Köpek Kısırlaştırma: 550-700 TL
 • Dişi Kedi Kısırlaştırma: 600-9000 TL
 • Dişi Köpek Kısırlaştırma: 950-1350 TL
 • Kedi Sezaryen: 850-1250 TL
 • Köpek Sezaryen: 1250-1500 TL 

Veteriner Ameliyat Fiyatları 

Hayvan dostlarımızın hastalanma, yaralanma, kaza geçirme vb. riskleri oldukça fazladır. Buna bağlı olarak bu gibi vakalar çeşitli ameliyat gereksinimlerini de beraberinde getirebilmektedir. Fiyatlar, yapılacak operasyonun içeriğine göre değişebilmekle birlikte genel olarak şu şekildedir: 

 • Prolapsus Vagina Operasyonu: 600-1250 TL
 • Pyometra Operasyonu: 950-1400 TL
 • Meme Tümörü Operasyonu: 1000-2000 TL
 • Parmak Amputasyonu Operasyonu: 550-750 TL
 • Ekstremite Amputasyonu Operasyonu: 1000-2000 TL
 • Kuyruk Amputasyonu Operasyonu: 600-900 TL
 • Kalça Çıkığı Operasyonu: 500-1200 TL
 • Çapraz Bağ Kopuğu Operasyonu: 1000-1800 TL
 • Eksternal Fiksasyon ile Kırık Operasyonu: 950-1500 TL
 • Patella Çıkığı Operasyonu: 950-1500 TL
 • Özofagotomi Operasyonu: 1200-1800 TL
 • Gastrotomi Operasyonu: 1200-1800 TL
 • Gastropeksi Operasyonu: 850-1200 TL
 • Enterotomi Operasyonu: 1000-1700 TL
 • Rektum Prolapsusu Operasyonu: 1000-1700 TL
 • Anorektal Tümör Operasyonu: 1250-1800 TL
 • Deri Tümörü Operasyonu: 700-1700 TL
 • Diyafram Hernisi Operasyonu: 1900-2500 TL
 • İnguinal Herni Operasyonu: 1200-2000