2022 Veteriner Klinikleri Ücret Tarifesi

5 Mayıs 2021
31855
2022 Veteriner Klinikleri Ücret Tarifesi

Ev-süs hayvanları ücret tarifesi her yılın başında belli olan ve veteriner klinikleri ile hayvan sağlığı konusunda faaliyet gösteren diğer kurumların uygulaması gereken asgari fiyatlardır. ‘Veteriner Hekimler Odası’ o sene içerisinde uygulanacak asgari fiyatları belirler. Evcil hayvan yakını olan herkes aşı, muayene, iç, dış parazit uygulaması, tedavi ve ameliyat fiyatlarını merak edebilmektedir. Bu fiyatların bölgeden bölgeye değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. 

Veteriner hekimi muayene ücretleri 

Hayvan dostlarımızın sağlık durumları ve düzenli veteriner hekimi kontrolleri oldukça önem taşıyan bir konudur. Sizinle birlikte uzun yıllar boyunca, sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için düzenli bir şekilde muayene olmaları gerekmektedir. Belirli ücretler karşılığında hizmet gören minik dostlarımızın 2022 yılı muayene fiyatları ise aşağıdaki gibidir: 

 • Kedi Genel Muayene: 230 TL
 • Köpek Genel Muayene: 230 TL
 • Kedi Kontrol Muayenesi: 100 TL
 • Köpek Kontrol Muayenesi: 100 TL
 • Kedi Acil Durum Muayenesi: 265 TL
 • Köpek Acil Durum Muayenesi: 265 TL
 • Muayene (Çalışma Saatleri Dışı) : 355 TL
 • Dr. Veteriner Hekimi Muayenesi : 390 TL
 • Kafes Kuşları Muayene: 130 TL
 • Kafes Kuşları Kontrol Muayenesi : 60 TL
 • Sürüngen Muayene: 190 TL
 • Sürüngen Kontrol Muayenesi : 100 TL
 • Kemirgen Muayene: 130 TL 
 • Kemirgen Kontrol Muayenesi : 70 TL

Veteriner aşı ücretleri 

Kuduz, sokak ve ev hayvanları açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli bir hastalıktır. Önlem alınmadığı takdirde ölüme sebebiyet veren kuduz, alanında uzman bir veteriner eşliğinde ile tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. Önerilen aşıların düzenli aralıklarla yaptırılması hem hayvan dostlarımız hem de insanlar için hafife alınmaması gereken bir konudur. Kuduz aşısının haricinde, kedi-köpeklerin sağlığı için birçok başka aşı ve iç-dış parazit ilaç uygulamaları da bulunmaktadır. Bu aşı ve ilaç uygulamalarının fiyatları değişkenlik göstermektedir.

 • Kedi Kuduz Aşısı: 180 TL 
 • Kedi Karma Aşı: 230 TL 
 • Kedi Lösemi Aşısı: 230 TL 
 • Kedi FIV Aşısı: 250 TL 
 • Kedi İç Parazit İlaç Uygulaması (Oral): 75 TL
 • Kedi İç Parazit İlaç Uygulaması (Enjektabl): 120 TL
 • Kedi Dış Parazit İlaç Uygulaması: 50 TL (İlaç ücreti ekstra olarak eklenecektir)
 • Köpek Kuduz Aşısı:180 TL 
 • Köpek Karma Aşı: 230 TL 
 • Köpek Corona Aşısı: 230 TL
 • Köpek B.Bronchiseptica Aşısı: 300 TL
 • Köpek Lyme Aşısı: 300 TL
 • Köpek İç Parazit İlaç Uygulaması (Oral): 75 TL (kiloya göre artış gösterebilmektedir.)
 • Köpek İç Parazit İlaç Uygulaması (Enjektabl): 120 TL (kiloya göre artış gösterebilmektedir.)
 • Köpek Dış Parazit İlaç Uygulaması: 50 TL (İlaç ücreti ekstra olarak eklenecektir)

Muayene sonrası uygulanacak klinik işlem ücretleri

Hayvan dostlarımız birçok sebeple tedavi edilmek zorunda kalabilir. Bu gibi durumlarda veteriner hekimi kontrolü ve tedavi planı mutlaka gereklidir. Evcil hayvan yakınlarının, hekim bilgisi dışında bilinçsizce uyguladığı tedavi yöntemleri oldukça tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Bundan dolayı bu gibi tedaviler yalnızca veteriner hekimin,n uygun göreceği şekilde gerçekleşmelidir. 

 • Subkutan Enjeksiyon: 75 TL 
 • İntramuskuler Enjeksiyon: 75 TL 
 • İntravenöz Enjeksiyon: 85 TL
 • Subkonjuktival Enjeksiyon: 200 TL
 • İntraartiküler Enjeksiyon: 300 TL 
 • Retrobulber Enjeksiyon : 250 TL

Muayene sonrası uygulanacak tedavi ücretleri 

Hayvan dostlarımızın sahip olduğu hayat şartları ne kadar iyi olursa olsun, çeşitli nedenlere bağlı olarak hastalanabilirler. Bundan dolayı muayenenin ardından tedavi edilmeleri, dostunuzun sağlığı açısından çok önemlidir. Muayene sonrası belirlenen fiyatlar genel olarak şu şekildedir: 

 • Anal Kese Temizliği: 150 TL
 • Anal Kese Temizliği (Lavaj): 315 TL
 • Korneal Fluoresin Uygulaması: 120 TL
 • Shirmer Gözyaşı Testi: 120 TL
 • Oksijen Tedavisi : 200 TL
 • Abdominosentez ile Örnek Alınması : 200 TL
 • Dişi İdrar Yolu Sondalama : 250 TL
 • Erkek İdrar Yolu Sondalama : 160-220 TL
 • Sistosentez ile Örnek Alınması : 250 TL
 • Basit Yara Temizleme: 100 TL
 • Komplike Yara Temizleme: 265 TL
 • Pansuman: 60-95 TL
 • Kulak Temizleme, Yıkama ve İlaç Uygulama : 220 TL
 • Lavman: 220-350 TL
 • Hospitalizasyon: 120-165 TL
 • Yoğun Bakım: 200-300 TL
 • Gastrik Lavaj: 370-400 TL
 • Mide Sondası Uygulama: 130 TL
 • Besleme Sondası Uygulama: 150-750 TL
 • Karın İçindeki Sıvı Drenajı: 350-450 TL
 • Torasik Hava/Sıvı Drenajı: 350-400 TL
 • Mikroçip Uygulaması: 160 TL
 • Bronkoalveolar Lavaj: 500-600 TL
 • Transtrakeal Yıkama: 350-400 TL
 • Tırnak Kesme: 75 TL
 • Ayaktan Yabancı Cisim Çıkarma (Basit): 250-350 TL
 • Ayaktan Yabancı Cisim Çıkarma (Komplike): 450-650 TL
 • Kulaktan Yabancı Cisim Çıkarma: 350-400 TL
 • Burundan Yabancı Cisim Çıkarma (Basit): 190-255 TL
 • Burundan Yabancı Cisim Çıkarma (Komplike): 320-500 TL
 • Kan Transfüzyonu: 1050 TL
 • Subkutan Sıvı Tedavisi: 100 TL
 • Parenteral Sıvı Tedavisi: 160 TL
 • Anjiokat Uygulama: 100 TL 
 • Anjiokat Yenileme: 75 TL

kediler ve köpekler

Veteriner Laboratuvar İşlem Ücretleri 

Laboratuvar çalışmaları, hayvanların hastalıklarının tespit edilmesinde çok büyük rol oynar.  Laboratuvar çalışmaları doğrultusunda, hızlı ve kesin bir şekilde pek çok hastalığın teşhisi konulabilmektedir. Ayrıca laboratuvar sonuçlarına göre tedavi veya operasyon yöntemleri belirlenmektedir. Laboratuvar işlemlerinin genel fiyat prosedürü ise şu şekildedir: 

 • Kan Alımı: 120 TL 
 • Kan Glukoz Testi: 70 TL
 • Kan Serum Biyokimyasal Analizi: 95 TL (Tek parametre)
 • Kan Serum Biyokimyasal Analizi: 70 TL (Çoklu parametrelerde her parametre başına)
 • Kan Sayımı (Hemogram): 220 TL
 • Eritrosit Sayımı (Thoma lamı yöntemi): 115 TL
 • Lökosit Sayımı (Thoma lamı yöntemi): 115 TL
 • Hematokrit: 100 TL
 • Total Protein: 75 TL
 • Trombosit: 90 TL
 • Formül Lökosit: 115 TL
 • Dışkı Muayenesi: 200 TL
 • Dermotofit Testi: 250 TL
 • Sitolojik Muayene: 200 TL
 • Deri Kazıntısı Testi: 200 TL
 • İdrar Muayenesi (Total): 250 TL 
 • Kuduz Kan Titrasyon Testi: 625 TL (Referans laboratuvar ücretlerini kapsamaz)

Görüntüleme İşlemlerinin Ücretleri 

Gerekli görüldüğü durumlarda uygulanan radyografi işlemleri, söz konusu hastalığın teşhisi için kilit noktalardan biridir. Radyografi uygulamalarının genel fiyatları şu şekildedir: 

 • Dijital Röntgen: 275 TL 
 • Dijital Röntgen İkinci Poz Bedeli: 200 TL
 • Gastroenterografi (Pozitif kontrast): 785 TL
 • MR: 1200 TL 
 • Tomografi: 900 TL 
 • Ultrason Kardiak Muayene: 700 TL
 • Ultrason Kardiak Muayene (Doppler cihazı ile): 850 TL
 • Ultrason Abdominal Muayene:  650 TL
 • Ultarason Jinekolojik Muayene: 450 TL

Cerrahi Uygulamaların Ücretleri

Cerrahi operasyonlar, evde ve sokakta yaşayan hayvan dostlarımız için en önemli hizmetlerden biridir. Zira yapılan operasyonlar ile dostlarımız en ölümcül durumların eşiğinden kurtarılabilmektedir. Bundan dolayı veteriner fiyatları hakkında bilgi sahibi olmanız yararlı olacaktır. Cerrahi operasyon öncesi veya sonrasında oluşabilecek masrafların genel tablosu şu şekildedir: 

 • Gaz Anestezi(saatlik): 320-475 TL 
 • Enjektabl Anestezi: 250 TL 
 • Lokal Anestezi: 100 TL
 • Sedasyon : 280 TL
 • Erkek Kedi Kısırlaştırma: 890 TL
 • Erkek Köpek Kısırlaştırma: 1100-1500 TL
 • Dişi Kedi Kısırlaştırma: 1300 TL
 • Dişi Köpek Kısırlaştırma: 1750-2800 TL
 • Kedi Sezaryen: 2300 TL
 • Köpek Sezaryen: 2300-3100 TL 

Ameliyat Ücretleri

Hayvan dostlarımızın hastalanma, yaralanma, kaza geçirme vb. riskleri oldukça fazladır. Buna bağlı olarak bu gibi vakalar çeşitli ameliyat gereksinimlerini de beraberinde getirebilmektedir. Fiyatlar, yapılacak operasyonun içeriğine göre değişebilmekle birlikte genel olarak şu şekildedir: 

 • Prolapsus Vagina Operasyonu: 1680-3100 TL
 • Pyometra Operasyonu: 2000-3000 TL
 • Meme Tümörü Operasyonu: 2300-5250 TL
 • Parmak Amputasyonu Operasyonu: 1100 TL
 • Ekstremite Amputasyonu Operasyonu: 2100-4750 TL
 • Kuyruk Amputasyonu Operasyonu(medikal zorunluluk durumlarında): 1100-1700 TL
 • Kalça Çıkığı Operasyonu: 1100-2650 TL
 • Çapraz Bağ Kopuğu Operasyonu: 2100-3900 TL
 • Eksternal Fiksasyon ile Kırık Operasyonu: 1700-3350 TL
 • Patella Çıkığı Operasyonu: 2100-3350 TL
 • Özofagotomi Operasyonu: 2400-3150 TL
 • Gastrotomi Operasyonu: 2300-3700 TL
 • Gastropeksi Operasyonu: 1150-1750 TL
 • Enterotomi Operasyonu: 2100-3350 TL
 • Rektum Prolapsusu Operasyonu: 2100-3350 TL
 • Anorektal Tümör Operasyonu: 2400-3350 TL
 • Deri Tümörü Operasyonu: 1100-3350 TL
 • Diyafram Hernisi Operasyonu: 3350-4750 TL
 • İnguinal Herni Operasyonu: 2400-3700 TL

Bu yazı İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) ücret tarifesi göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Yorum & Görüşünüzü Bildirin.

Yorumlar

Ayça
Eki 9, 2021 / 20:10

Bı fiyatlarda veteriner yok malesef


irfan Akmehmet
Eki 10, 2021 / 01:27

Merhaba Ayça Hanım,

Fiyatlar sürekli değişiyor ve veterinerler zaman zaman farklı fiyatlarda verebiliyor. En sağlıklısı bulunduğunuz konumdaki 3 farklı veterinerden fiyat almanız olacaktır.


Polat
Kas 21, 2021 / 22:34

Kalça kirigina 5 bin istediler 1500 varsa hemen yarın getireyim köpeği


Sümeyye
Ara 2, 2021 / 23:45

Merhaba, istanbul fatih hayvan hastanesini aramanızı tavsiye ederim, fiyatlar yukarıdaki aralıkta.


Ayşe
Ara 29, 2021 / 20:03

Maltis terrier 3.5 yaşındaki dışı köpeğin mesane taşı ameliyati için.5.000tl verdim.


Songül
Oca 1, 2022 / 05:18

Bu fiyatlar ne yaa insanin hayvan bakma isteğini öldürüyorsunuz sonra neden bu hayvanları sokağa atıliyor oluyor hayvan beslemek zengin işi olmuş


Aylin
Oca 18, 2022 / 15:05

Bu fiyatlar sanırım taban. Ama veterinerler TAVAN uyguluyor. 😡


Aylin
Oca 18, 2022 / 15:06

Bu fiyat uygulayan veteriner nerede hemen gidelim.


BÜNYAMİN
Oca 26, 2022 / 00:15

dişi kedi kısırlaştırma ücretiniz ne kadar


Saba Altin
Şub 13, 2022 / 12:01

Bu hayatlar 2022 icin kesin fixatlarmi birde ön kirik bacak birde arka bacak Platin takma ameliyati ne kadar


Ercan
Mar 8, 2022 / 17:02

Yavru bir kopek alayım dedim ama üstümüze düşeni tam yapalım dedik mana ile sigarayı da bırakırız hayvanin masrafını sayarız dedik bu ne arkadaş yemi aşısı bakımı derken ben bu kadar harcamayı kendime yapmadım ondan sonrada hayvamseverler çıkıp baş baş bağırıyor hayvanları dışarı atanlara arkadaşım siz önce insanların hayvanlarına bakabilmesi için yem maliyetlerini veteriner bakım maliyetlerini düşürün herkes bakabilsin saygıdeğer veteriner arkadaşlar sizden de biraz el insaf diyoruz


Çınar
Mar 11, 2022 / 17:38

Artık veterinerlerden nefret ediyorum adamların işi sağlık değil her gördükleri kedi köpek yada VS hayvanları para olarak görüyorlar bunları şikayet edilecek mercileri de söylerseniz mutlu oluruz bahçeden toplamıyoruz paraları


Edanur Yanık
Mar 16, 2022 / 23:09

Bu zamana kadar 4-5 veterinere gittim her yerde kedi muayene ücreti ortalama 120-150 TL arasında nerde 60-90 TL bizde götürelim. Ve ne yazık ki veterinerlerin çoğu bu yazılan fiyatlardan fazlasını alıyor iç-dış parazitleri de fazla alıyorlar. Denetlenmiyor mu bunlar. Bunun için ne yapmalıyız ?


irfan Akmehmet
Mar 17, 2022 / 12:49

Merhaba Edanur hanım

Veteriner ücretleri Bölgesine göre değişebilmekte.


Vesile
Mar 17, 2022 / 20:10

Kedi emarı için 2250 tl istediler bu fiyat bana çok yüksek geldi 800 TL ile 1100 TL görünüyor listelerde


irfan Akmehmet
Mar 18, 2022 / 14:52

Merhaba

Bulunduğunuz bölgeye bağlı fiyatlar değişebilir.


Afak
Nis 1, 2022 / 16:12

Ben Veteriner hekim adayıyım gerçekten çok karşı olduğum bir durum😡 hayvan sahiplenme doğru söylendi bir bayan zengin işine dönüşmüş ,yapmayın bunu ne kadar sahipsiz hayvan sahiplenirse o kadar can dostlarımız mutlu olur benim yaralı yaram bu konu veteriner masraflar fazla yukselmesin 🙀😿😾


Aslı
Nis 16, 2022 / 12:42

Kedim hasta ve bu fiyatlara bakınca veterinere götürmiyorum benim aldım aylık muayene fiyatlarından daha düşük ben fiyatları böyle bilseydim kedi sahiplenmezdim şimdi vicdan azabı çekmeye başladım el insaf biraz su küçük canları da düşünün


Şahin
May 25, 2022 / 08:35

Artık veterinerlerden nefret ediyorum adamların işi sağlık değil her gördükleri kedi köpek yada VS hayvanları para olarak görüyorlar bunları şikayet edilecek mercileri de söylerseniz mutlu oluruz bahçeden toplamıyoruz paraları


irfan Akmehmet
May 27, 2022 / 12:51

Merhabalar Şahin bey

https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/merkez/Menu/12/Sikayet-Proseduru linkini inceleyebilirsiniz.


Ercan
May 29, 2022 / 16:11

Bi tirnak kesimi 75 olmus sac kesimim o kdar degil el insaf bu nedir ya resmen yoluyolar bizleri


Nehir
Haz 14, 2022 / 17:50

Kedim 4. Kattan atladi arkadan 2 ayagi kırık önden 1 maliyeti ne kdr


Veteriner Hekim
Haz 15, 2022 / 09:41

Bu sorunun cevabı operasyonu gerçekleştirecek cerrah veteriner hekimin kendisine bağlıdır. Ayrıca kırıkların derecesi de operasyonda hangi malzemelerin ve hangi yöntemin kullanacağını belirleyeceğinden röntgenleri görmeden bir yorumda bulunmak yanlış olur. Geçmiş olsun..


Aysel Erşah
Tem 14, 2022 / 14:29

Bir ay önce 800 idi erkek kedi kısırlaştırma, şimdi 1200 deniyor bu kadar zam maaşlara gelmedi niye bukadar zam yapılıyor ödeyemiyoruz.


fatoş
Tem 19, 2022 / 17:47

Her klinik gerçekten farklı fiyat istiyor,sokaktan hayvan sahiplendim,gerçekten bu rakamlarla bakamaz hale geldim,bilsem bu kadar pahalı olduğunu ben de sahiplenmezdim,şimdi kedim ameliyat olacak,benden piyometra ameliyatı için 6000tl istediler,muayene ve röntgene 530 tl verdim,yani o da canlı bilerek ölüme bırakamam ,ama gerçekten zengin işi hayvan sahiplenmek


Ateş Çalım
Ağu 10, 2022 / 00:44

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
2022 Alt Sınır Ücret Tarifesi
http://www.ivho.org.tr/dosyalar/17-12-2021-21-40-50.pdf

Genel Muayene: 320
Kuduz Aşısı: 250
Röntgen: 210
Erkek Kedi Kısırlaştırma: 1.250
Dişi Kedi Kısırlaştırma: 1.800
Antiparazitler İlaç Uygulaması: 70 (İlaç Hariç) – 150 (İlaç Dahil)


Tarık Abdulbakiglu
Ağu 13, 2022 / 12:21

Kedim de kulak enfeksiyonundan dolayı denge sorunu yaşıyor tedavisi için ne kadar ücret gerekli bilgi verirmisiniz


Veteriner Hekim
Ağu 14, 2022 / 12:45

Merhaba ilk olarak çok geçmiş olsun. Kedilerde denge problemi kulak dışında nörolojik ve bazı viral hastalıklarda da görülebiliyor. İlk olarak bunun ayrımı yapılması için bazı testler uygulanmalı. Kulak kaynaklı olduğundan emin olmak için bilgisayarlı tomogrofi veya MR çekilmeli. Çünkü kulak kaynaklı denge problemleri orta ve iç kulak probmlemlerinden kaynaklanır. Bu durumun tedavisi de değişkenlik gösterir örneğin kediniz iç kulaktaki bir kitleden kaynaklı denge problemi yaşıyorsa tedavisi ameliyat olmalıdır. Bu konuda bilgi almanız için en doğru kaynak kedinizle ilgilenen veteriner hekime danışmanız olacaktır.


Canan
Eyl 19, 2022 / 10:53

Fiyatlar hepimizi olumsuz etkiliyor, kendi ihtiyaçlarımız için de rakamlar çok yüksek, zorlanıyoruz her konuda. Yorumlarda zorlanan çoğu kişinin sokağa kedi köpek atmaktan bahsettiğini gördüm, çözümünüz bu olacaksa hiç almayın, bırakın bakabilecek ve çözümleri üretirken atmayı düşünmeyecek kişiler alsın. Evimde 8, sokaklarda baktığım sayısız can var, tek evcili olandan daha zor durumdayım ve daha fazla etkileniyorum rakamlardan, asla savunmuyorum pahalılığı fakat çözüm “atmak” yerine “bakamayacaksan ve şikayet edeceksen dokunma” olmalı.


Necmettin Işık
Eyl 27, 2022 / 07:30

Kedimin bir gözünde katarakt denilen duruma benzer bir solma oldu farklı davranıyor bellii canı yanıyor. Ne yol izlemeliyim


irfan Akmehmet
Eyl 29, 2022 / 19:05

Merhaba

https://blog.petibom.com/kedilerde-katarakt/ makalemiz size yardımcı olacaktir.

Geçmiş olsun.


Ayşe
Eki 12, 2022 / 20:39

İyi akşamlar. Sokakta baktığım bir kedinin ön partisi kırılmış. Ancak 5 gündür kendisine dokundurtmadı. Bugün biraz yaklaşabildim. Yakalayabilirsem bu kadar aradan sonra tedavi edilebilir mi


Veteriner Hekim
Eki 14, 2022 / 14:46

Evet tabi yakalayıp onu kliniğe götürdüğünüzde kırığın durumuna göre ameliyat veya bandaj ile tedavisi yapılabilir merak etmeyin kırık için 5 gün uzun bir süre değil. Geçmiş olsun..


12345n
Kas 13, 2022 / 00:13

hamsterimin cenesinin altinda bir yumru olustu bu nedir acab yardimci olun


Veteriner Hekim
Kas 13, 2022 / 10:54

lenf yumrusu veya apse gibi bir durum olabilir. Bazı kanserler de buna sebep olabilir. Veteriner hekime gitmenizi ve ne olduğunu öğrenerek tedavi edilmesini öneririz geçmiş olsun.


Erhanuska
Kas 21, 2022 / 22:12

Ben kedimi işe aldım. Skk lı yaptım. Normal ssk hastatenelerinde mr rontgen çektiriyorum. İntörn yada asistan doltorlarada muayene ve diğer uygulamaları yaptırıyorum. Çol daha hesaplı. 🙂