2021 Veteriner Klinikleri Ücret Tarifesi

5 Mayıs 2021
1736
2021 Veteriner Klinikleri Ücret Tarifesi

Veteriner ücret tarifesi her yılın başında belli olan ve veteriner klinikleri ile hayvan sağlığı konusunda faaliyet gösteren diğer kurumların uygulaması gereken asgari fiyatlardır. ‘Veteriner Hekimler Odası’ o sene içerisinde uygulanacak asgari fiyatları belirler. Evcil hayvanı olan herkes aşı, muayene, iç, dış parazit uygulaması, tedavi ve ameliyat fiyatlarını merak edebilmektedir. Bu fiyatların bölgeden bölgeye değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. 

Veteriner muayene ücretleri 

Hayvan dostlarımızın sağlık durumları ve düzenli veteriner kontrolleri oldukça önem taşıyan bir konudur. Sizinle birlikte uzun yıllar boyunca, sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için düzenli bir şekilde muayene olmaları gerekmektedir. Belirli ücretler karşılığında hizmet gören minik dostlarımızın 2021 yılı muayene fiyatları ise aşağıdaki gibidir: 

 • Kedi Genel Muayene: 100-165 TL
 • Köpek Genel Muayene: 100-165 TL
 • Kedi Kontrol Muayenesi: 60-95 TL
 • Köpek Kontrol Muayenesi: 60-95 TL
 • Kedi Acil Durum Muayenesi: 125-190 TL
 • Köpek Acil Durum Muayenesi: 125-190 TL
 • Kafes Kuşları Muayene: 55-95 TL
 • Sürüngen Muayene: 75-145 TL
 • Kemirgen Muayene: 55-95 TL 

Veteriner aşı ve kuduz muayenesi ücretleri 

Kuduz, sokak ve ev hayvanları açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli bir hastalıktır. Önlem alınmadığı takdirde ölüme sebebiyet veren kuduz, alanında uzman bir veteriner eşliğinde ile tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. Önerilen aşıların düzenli aralıklarla yaptırılması hem hayvan dostlarımız hem de insanlar için hafife alınmaması gereken bir konudur. Veteriner fiyatları, kuduz aşısı bakımından değişkenlik gösterebilmektedir. 

 • Kedi Kuduz Aşısı: 100-130 TL 
 • Kedi Karma Aşı: 105-150 TL 
 • Kedi Lösemi Aşısı: 105-150 TL 
 • Kedi FIV Aşısı: 125-190 TL 
 • Kedi İç Parazit Uygulaması (Oral): 55-65 TL
 • Kedi İç Parazit Uygulaması (Enjetabl): 70-80 TL
 • Kedi Dış Parazit Uygulaması: 40-50 TL 
 • Köpek Kuduz Aşısı: 85-130 TL 
 • Köpek Karma Aşı: 95-150 TL 
 • Köpek Corona Aşısı: 95-150 TL
 • Köpek B.Bronchiseptica Aşısı: 95-150 TL
 • Köpek Lyme Aşısı: 120-190 TL
 • Köpek İç Parazit Uygulaması (Oral): 55-85 TL (kiloya göre artış gösterebilmektedir.)
 • Köpek İç Parazit Uygulaması (Enjetabl): 75-125 TL (kiloya göre artış gösterebilmektedir.)
 • Köpek Dış Parazit Uygulaması: 55-70 TL (kiloya göre artış gösterebilmektedir.)

Muayene sonrası uygulanacak klinik işlem ücretleri

Hayvan dostlarımız çeşitli gıda tüketimine veya yaralanmalara bağlı olarak enfeksiyon kapabilirler. Bu gibi durumlarda veteriner hekim kontrolü ve tedavi planı mutlaka gereklidir. Evcil hayvan sahipleri, hekim bilgisi dışında bilinçsizce uyguladığı tedavi yöntemleri oldukça tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Bundan dolayı bu gibi tedaviler yalnızca veteriner hekimin uygun göreceği şekilde gerçekleşmelidir. 

 • Subkutan Enjeksiyon: 50-70 TL 
 • İntramuskuler Enjeksiyon: 50-70 TL 
 • İntravenöz Enjeksiyon: 50-85 TL
 • Subkonjuktival Enjeksiyon: 65-95 TL
 • İntraartiküler Enjeksiyon: 140-225 TL 

Muayene sonrası uygulanacak tedavi ücretleri 

Hayvan dostlarımızın sahip olduğu hayat şartları ne kadar iyi olursa olsun, çeşitli nedenlere bağlı olarak hastalanabilirler. Bundan dolayı muayenenin ardından tedavi edilmeleri, dostunuzun sağlığı açısından çok önemlidir. Muayene sonrası belirlenen fiyatlar genel olarak şu şekildedir: 

 • Anal Kese Temizliği: 70-100 TL
 • Anal Kese Temizliği (Lavaj): 145-225 TL
 • Korneal Fluoresin Uygulaması: 60-85 TL
 • Shirmer Gözyaşı Testi: 60-85 TL
 • Karın İçindeki Sıvı Drenajı: 130-240 TL
 • Dişi İdrar Yolu Sondası: 130-180 TL
 • Erkek İdrar Yolu Sondası: 85-160 TL
 • Basit Yara Temizleme: 70-100 TL
 • Komplike Yara Temizleme: 170-265 TL
 • Pansuman: 60-95 TL
 • Kulak Temizleme ve Yıkama: 105-160 TL
 • Lavman: 100-255 TL
 • Hospitalizasyon: 60-85 TL
 • Gastrik Lavaj: 170-195 TL
 • Mide Sondası: 95-120 TL
 • Mikroçip Uygulaması: 110-140 TL
 • Tırnak Kesme: 55-75 TL
 • Ayaktan Yabancı Cisim Çıkarma: 130-350 TL
 • Burundan Yabancı Cisim Çıkarma: 130-350 TL
 • Kan Transfüzyonu: 390-550 TL
 • Subkutan Sıvı Tedavisi: 55-80 TL
 • Anjiokat Uygulama: 50-70 TL 

kediler ve köpekler

Veteriner Laboratuvar İşlem Ücretleri 

Laboratuvar çalışmaları, hayvanların hastalıklarının tespit edilmesinde çok büyük rol oynar.  Laboratuvar çalışmaları doğrultusunda, hızlı ve kesin bir şekilde pek çok hastalığın teşhisi konulabilmektedir. Ayrıca laboratuvar sonuçlarına göre tedavi veya operasyon yöntemleri belirlenmektedir. Laboratuvar işlemlerinin genel fiyat prosedürü ise şu şekildedir: 

 • Kan Alımı: 55-85 TL 
 • Kan Glukoz Testi: 50-70 TL
 • Kan Serum Biyokimyasal Testi: 60-90 TL
 • Kan Sayımı: 110-160 TL
 • Eritrosit Sayımı: 65-90 TL
 • Lökosit Sayımı: 65-90 TL
 • Hematokrit: 65-90 TL
 • Total Protein: 65-90 TL
 • Trombosit: 65-90 TL
 • Formül Lökosit: 80-110 TL
 • Dışkı Muayenesi: 850-1200 TL
 • Dermotofit Testi: 130-170 TL
 • Sitolojik Muayene: 75-100 TL
 • Deri Kazıntısı Testi: 100-130 TL
 • İdrar Muayenesi: 120-150 TL 

Veteriner Radyografi Muayene Ücretleri 

Gerekli görüldüğü durumlarda uygulanan radyografi işlemleri, söz konusu hastalığın teşhisi için kilit noktalardan biridir. Radyografi uygulamalarının genel fiyatları şu şekildedir: 

 • Dijital Röntgen: 140-225 TL 
 • Röntgen: 100-150 TL 
 • MR: 750-1100 TL 
 • Tomografi: 600-850 TL 
 • Ultrason Muayenesi: 240-660 

Cerrahi uygulama fiyatları 

Cerrahi operasyonlar, evde ve sokakta yaşayan hayvan dostlarımız için en önemli hizmetlerden biridir. Zira yapılan operasyonlar ile dostlarımız en ölümcül durumların eşiğinden kurtarılabilmektedir. Bundan dolayı veteriner fiyatları hakkında bilgi sahibi olmanız yararlı olacaktır. Cerrahi operasyon öncesi veya sonrasında oluşabilecek masrafların genel tablosu şu şekildedir: 

 • Gaz Anestezi(saatlik): 170-340 TL 
 • Enjektabl Anestezi: 120-255 TL 
 • Lokal Anestezi: 95-125 TL
 • Sedasyon: 125-2250 TL
 • Erkek Kedi Kısırlaştırma: 450-635 TL
 • Erkek Köpek Kısırlaştırma: 550-1000 TL
 • Dişi Kedi Kısırlaştırma: 600-9000 TL
 • Dişi Köpek Kısırlaştırma: 950-2000 TL
 • Kedi Sezaryen: 850-1250 TL
 • Köpek Sezaryen: 1250-2250 TL 

Veteriner Ameliyat Fiyatları 

Hayvan dostlarımızın hastalanma, yaralanma, kaza geçirme vb. riskleri oldukça fazladır. Buna bağlı olarak bu gibi vakalar çeşitli ameliyat gereksinimlerini de beraberinde getirebilmektedir. Fiyatlar, yapılacak operasyonun içeriğine göre değişebilmekle birlikte genel olarak şu şekildedir: 

 • Prolapsus Vagina Operasyonu: 600-2250 TL
 • Pyometra Operasyonu: 950-2150 TL
 • Meme Tümörü Operasyonu: 1000-3750 TL
 • Parmak Amputasyonu Operasyonu: 550-760 TL
 • Ekstremite Amputasyonu Operasyonu: 1000-3400 TL
 • Kuyruk Amputasyonu Operasyonu(medikal zorunluluk durumlarında): 600-1200 TL
 • Kalça Çıkığı Operasyonu: 500-1900 TL
 • Çapraz Bağ Kopuğu Operasyonu: 1000-2800 TL
 • Eksternal Fiksasyon ile Kırık Operasyonu: 950-2400 TL
 • Patella Çıkığı Operasyonu: 950-1500 TL
 • Özofagotomi Operasyonu: 1200-3200 TL
 • Gastrotomi Operasyonu: 1200-2650 TL
 • Gastropeksi Operasyonu: 850-1250 TL
 • Enterotomi Operasyonu: 1000-2400 TL
 • Rektum Prolapsusu Operasyonu: 1000-2400 TL
 • Anorektal Tümör Operasyonu: 1250-2400 TL
 • Deri Tümörü Operasyonu: 700-2400 TL
 • Diyafram Hernisi Operasyonu: 1900-3750 TL
 • İnguinal Herni Operasyonu: 1200-2650

Bu yazı İstanbul Veteriner Hekimler Odası(İVHO) ücret tarifesi göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Yorum & Görüşünüzü Bildirin.

Yorumlar

Ayça
Eki 9, 2021 / 20:10

Bı fiyatlarda veteriner yok malesef


irfan Akmehmet
Eki 10, 2021 / 01:27

Merhaba Ayça Hanım,

Fiyatlar sürekli değişiyor ve veterinerler zaman zaman farklı fiyatlarda verebiliyor. En sağlıklısı bulunduğunuz konumdaki 3 farklı veterinerden fiyat almanız olacaktır.


Polat
Kas 21, 2021 / 22:34

Kalça kirigina 5 bin istediler 1500 varsa hemen yarın getireyim köpeği


Sümeyye
Ara 2, 2021 / 23:45

Merhaba, istanbul fatih hayvan hastanesini aramanızı tavsiye ederim, fiyatlar yukarıdaki aralıkta.


Ayşe
Ara 29, 2021 / 20:03

Maltis terrier 3.5 yaşındaki dışı köpeğin mesane taşı ameliyati için.5.000tl verdim.


Songül
Oca 1, 2022 / 05:18

Bu fiyatlar ne yaa insanin hayvan bakma isteğini öldürüyorsunuz sonra neden bu hayvanları sokağa atıliyor oluyor hayvan beslemek zengin işi olmuş