Kedilerde Kalp Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri

5 Aralık 2023
282
Kedilerde Kalp Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri

Kalp hastalığı, kalpte bir anormalliğin mevcut olduğu kedilerde ciddi bir tıbbi durumdur. Tedavi edilmeyen kalp sorunları konjestif kalp yetmezliğine yol açabilir.

Kedilerin Kalbi Nasıl Çalışır?

Bir kedinin kalbi dört odacıklıdır. Üstteki iki odaya atriyum ve alt odalara ventriküller adı verilir. Ek olarak, kalbin her biri bir atriyum ve bir ventrikül içeren sağ ve sol tarafları vardır. Bir kedinin kalbi şu şekilde çalışır:

 • Toplardamarlar vücuttan tükenen kanı sağ atriyuma taşır.
 • Kan, sağ ventriküle pompalanıncaya kadar geçici olarak sağ atriyumda depolanır.
 • Sağ ventrikül kanı akciğerlere pompalar ve orada taze oksijenle dolar
 • Kan daha sonra akciğerlerden akciğer toplardamarı yoluyla kalbe geri döner.
 • Sol ventrikülde bulunan kalbin en büyük kası, taze oksijenli kanı diğer tüm organlara ve vücut bölgelerine pompalar.
 • Kan dolaştıktan ve tükendikten sonra, damarlar onu sağ atriyum yoluyla kalbe doğru taşır ve süreci yeniden başlatır.

Kedilerde Kalp Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Kedilerde kalp hastalığı doğuştan veya sonradan edinilmiş olabilir:

1. Konjenital kalp hastalığı  – kediniz bu kalp rahatsızlığıyla doğmuştur; ebeveynlerinden miras alınabilir. Bunlar genellikle genç kedilerdir. Bu, kalp kapakçıklarındaki malformasyonlardan ve kalbin sağ ve sol yarısını ayıran duvardaki kusurlardan kaynaklanabilir.

2. Edinilmiş kalp hastalığı  – bunlar çoğumuzun aşina olduğu kardiyomiyopatilerdir. Yaş aralığı genellikle 3 ay ile 19 yaş arasıdır.

Edinilmiş kalp hastalığı ayrıca iki kategoriye ayrılır:

A. Birincil Kardiyomiyopatiler

B. Edinilmiş kalp hastalığının ikincil nedenleri

Veterinerlerin kedileri sınıflandırmak için kullandıkları kalp hastalığının çeşitli aşamaları da vardır. Bu evrensel sınıflandırmalar, belirli kalp hastalığı tipinin teşhisine, söz konusu sınıflandırma için mevcutsa tedavi seçeneklerine ve takip bakımına dayanmaktadır.

Kedilerde Kalp Sorunlarının Belirtileri

Kedi sahiplerinin dikkat edebileceği, kedilerde kalp sorunlarının birkaç olası belirtisi vardır:

Yukarıdaki semptomlar, kedi kalp hastalığı ve potansiyel olarak kardiyovasküler sistemle ilgisi olmayan bir şey de dahil olmak üzere birçok olası durumdan birini gösterebilir. Yukarıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, derhal veteriner hekimimizle randevu almanızı öneririz.

Risk Altındaki Kediler

Asemptomatik: Kedilerde kalp hastalığı tespit edilir ancak herhangi bir dış belirti yoktur. Ayrıca kedilerde kalpte üfürüm veya aritmi de mevcut olabilir .

Hafif ila orta dereceli kalp değişiklikleri:  Bu aşamada kalp ultrasonunda ve diğer testlerde hafif ila orta dereceli değişiklikler görülür, ancak kedi hala asemptomatiktir.

Kalp yetmezliği:  Bu, kedinin aktif olarak kalp yetmezliği belirtileri gösterdiği, yakın zamanda tedavi edildiği ve aktif konjestif kalp yetmezliğinin stabilize olduğu anlamına gelir.

İlerlemiş kalp yetmezliği: Solunum sıkıntısı, asit (vücut boşluğunda sıvı) ve derin egzersiz intoleransı gibi kritik klinik belirtiler belirgindir. Bu aşama artık kalp yetmezliği tedavilerine yanıt vermiyor.

Kardiyomiyopati nedir?

Kardiyomiyopati, kalp kasının edinilmiş veya kalıtsal bir hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Bu durum, kalbin vücuda kan iletimini güçleştirebilen bir patolojiyi içermektedir. Kedilerde, birçok potansiyel kalp sorunu bulunmasına rağmen, Hipertrofik Kardiyomiyopati (HCM), kedi popülasyonunu etkileyen en yaygın kalp rahatsızlığı olarak öne çıkmaktadır.

Genel kedi popülasyonunda, kalp hastalığı prevalansının %14 ila %34 arasında değişen oranlarda olduğu tahmin edilmektedir. Veteriner hekiminiz, fiziksel muayene sırasında anormal bir kalp sesi tespit etmese bile, kalp hastalığının hala var olabileceğine dikkat çeker. Kedi Bakım Merkezi olarak, kedi popülasyonundaki altta yatan kalp hastalığı potansiyelini anlama konusundaki bilgi birikimimizi vurguluyoruz. Belirli kedi türleri, çeşitli kalp hastalıkları türleri ile daha yüksek risklerle ilişkilendirilmiştir. Kedilerde en sık görülen kalp hastalığı hipertrofik kardiyomiyopatidir.

Kedilerde Kalp Hastalıkları Teşhisi

Altta yatan bir kalp hastalığı olan kedilerde her zaman rutin muayenede tespit edilebilecek bir kalp üfürümü görülmez. Aslında, HCM tanısı alan kedilerin yaklaşık üçte biri ile yarısı arasında tanı anında herhangi bir semptom görülmez ve birçok kedi ne yazık ki yalnızca ani ölüm yaşayabilir. Bu nedenle belirtiler ortaya çıktığında kedinizi bir veteriner hekime muayene ettirmeniz çok önemlidir.

Kedinizin spesifik kalp hastalığının nedenini belirlemeye yardımcı olmak için sıklıkla çeşitli testler önerilir. Ekokardiyogram veya kalbin ultrasonu, ventrikül duvar kalınlığını, kalp içindeki basınçları, kapakçık konformasyonunu ve yeteneğini ve pıhtı varlığını belirleyebildiği için en iyi teşhis aracı olarak kabul edilir. Farklı kalp hastalığı türlerini ayırt etmenin tek yöntemi budur.

Veterinerinizin kediniz için önerebileceği ek testler şunları içerir:

 • Temel kan ve idrar laboratuvar testleri: kedinizin genel sağlığını anlamak ve gelecekteki izleme ve tedaviye yanıt için gerekli bir temel oluşturmak için.
 • Kan basıncı ve tiroid değerlendirmesi: Kalp üfürümünün/hastalığının ikincil nedenlerini dışlamak için.
 • Göğüs röntgeni: kalp büyümesini ve akciğerlerdeki sıvıyı aramak için.
 • Elektrokardiyogram: aritmilerin ve oda genişlemesinin varlığını belirlemek için.
 • Ekokardiyografi: Kalpteki yapısal değişimleri görüntülemek ve teşhis koyabilmek için en etkili yöntem ekokardiyografidir.
 • Nt-proBNP (kalp tarafından üretilen proteinler) testi: orta ila şiddetli kalp kası hastalığının mevcut olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olan bir tarama aracı.
 • Kedinizin kanında ve/veya yemeğinde taurin seviyesi ölçümü: DCM’nin önemli bir nedeni olan bu amino asitte eksiklik olup olmadığını belirlemek için.

Kedilerde Kalp Hastalığı Tedavisi

Kedilerdeki kalp hastalığının tedavisi, genellikle mevcut kalp hastalığının tipi, kalp yetmezliği durumu, kalınlaşma derecesi, kas kasılma gücü ve kapakçıkların işlevine bağlı olarak belirlenir.

Kedinizin durumu değerlendirilecek ve fiziksel bir muayene gerçekleştirilecektir. Tedavi sürecinde, stresi en aza indirmek ve kedinizin nefes almasını yavaşlatmak amacıyla oksijen tedavisi uygulanabilir. Ayrıca, genellikle hafif sedasyon veya anksiyete önleyici ilaçlar içeren destekleyici bakım önlemleri alınabilir. Kedinizin nefes almasına yardımcı olmak için göğüsten veya karından sıvının alındığı prosedürler, örneğin torakosentez veya abdominosentez, uygulanabilir.

Tıbbi yönetim genellikle aşağıdaki tedavi yöntemlerinin bir kombinasyonunu içerir:

 1. ACE İnhibitörleri (Örneğin Enalapril): Kan basıncını ve kalp iş yükünü azaltarak tedavi sürecine katkıda bulunur.
 2. Antikoagülanlar (Heparin veya Varfarin): Pıhtı oluşumunu engellemek veya var olan pıhtıları çözmek için kullanılır.
 3. Antiplatelet Tedavi (Örneğin Aspirin veya Klopidogrel): Pıhtı oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
 4. Beta Blokerler (Örneğin Atenolol): Kalp atış hızını düzenler ve kan basıncını azaltır, aynı zamanda antiaritmik etkiye sahiptir.
 5. Kalsiyum Kanal Blokerleri (Örneğin Diltiazem): Kalbi rahatlatmaya yardımcı olur.
 6. Diüretikler (Örneğin Furosemid): Akciğerlerden sıvı çekerek vücuttaki fazla sıvıyı atar.

Diyet yönetimi, taurin veya taurin takviyesi içeren dengeli, yüksek kaliteli yiyecekleri içerebilir. Hipertansiyon veya hipertiroidizm teşhisi konan kediler için ilaçlarla kontrol altına alma yöntemleri uygulanabilir. Hipertiroidizm, ameliyat, ilaç tedavisi, diyet veya radyasyon gibi çeşitli yöntemlerle tedavi edilebilir. İlaç tedavisine kalp uzmanı bir veteriner hekim tarafından karar verilmelidir.

kedilerde kalp hastalığı

Kedilerde Hipertrofik Kardiyomiyopati Tedavisi

Şu anda kedilerde hipertrofik kardiyomiyopatinin tedavisi yoktur. Kalp kasının boyutu ve yapısındaki değişiklikler geri döndürülemez. Şu anda kardiyomiyopati için araştırmalarla kanıtlanmış spesifik bir tedavi mevcut değildir. Bununla birlikte, bu hastalığın belirli aşamaları için geçerli olan, veteriner kardiyologların önerdiği ilaçlar vardır. Kalp hastalığına yol açabilecek tedavi edilebilir hastalıkları dışlamak, kedinizin hangi aşamada olabileceğini ve bu aşama için önerilen tedavileri belirlemek için tam bir tıbbi ve kardiyak tanısal değerlendirme yapılması gerekir. Ancak kalp hastalığının hipertiroidizm gibi tedavi edilebilir bir duruma ikincil olduğu bazı durumlarda, altta yatan durum düzeltildiğinde semptomlar hafifletilebilir.

Kedi kalp hastalığına bağlı bazı riskleri azaltmaya yardımcı olabilecek ilaçları reçete edebilebilir. Bazı durumlarda ilaç yardımcı olabilir:

 • Kalp kasını gevşetmek
 • Kalp atış hızını yavaşlatmak
 • Kalbin iş yükünü azaltmak
 • Kan pıhtısı oluşumunu önlemek

Bu değişiklikler kalbe doldurma ve boşaltma için daha fazla zaman sağlar, böylece daha fazla kalp verimliliği sağlanır. Kalp ilaçları kalbin işlevini değiştirdiğinden, veteriner hekiminizin dozaj ve uygulama sıklığı konusundaki tavsiyelerine sıkı sıkıya uymanız önemlidir.

Kardiyomiyopatili kedilerin sahipleri, ilk bakışta önemsiz görünseler bile kedi arkadaşlarını durumlarındaki herhangi bir değişiklik açısından izlemelidir. Bu, bir veterinerin yardımcı olabileceği solunum hızlarının ve diğer yaşamsal belirtilerin evde nasıl izleneceğini öğrenmeyi de içerir. En iyi sonucu almak için kedinizin sağlığında veya davranışında herhangi bir değişiklik olması durumunda muayeneye gelmeniz ve tüm tekrar kontrol randevularına katılmanız da önemlidir.

Kedilerde Hipertrofik Kardiyomiyopati ile İlişkili Komplikasyonlar

Kardiyomiyopati teşhisi konan birçok kedi sonunda konjestif kalp yetmezliği belirtileri geliştirir. HCM’li kediler, kalpten kaçabilen ve sonunda çok daralan bir kan damarına sıkışabilen kan pıhtıları geliştirme riski altındadır. Buna tromboembolizm denir . Bunun gerçekleşmesi için ortak bir alan, aortun her iki arka bacağa gitmeden önce ayrıldığı nokta olan arka çeyrek bölgesidir. Bu gerçekleşirse felç ve şiddetli ağrı ortaya çıkar. Aslına bakılırsa, felç ve ağrı, çoğu sahibinin başlangıçta kedilerini bir veterinere götürmesinin çok yaygın nedenleridir. Ancak kırık bacak veya topallık olabileceğini düşündükleri şey aslında kedilerde hipertrofik kardiyomiyopatidir. Bu tıbbi bir acil durumdur ve mümkün olan en kısa sürede bir veteriner tarafından görülmesi gerekir. Kan pıhtılarının parçalanma ve vücutta dağılma şekli nedeniyle, bir kez kan pıhtılaşması yaşayan kedilerde, sonraki haftalar veya aylar içinde başka bir pıhtı gelişmesi riski önemli ölçüde artar.

Kardiyomiyopatili Kedilerde Prognoz

Kedilerde hipertrofik kardiyomiyopati tedavi edilemez olsa da, “bir ons önleme, bir kilo tedaviye eşittir” şeklindeki eski deyiş, şu veya bu şekilde kalp hastalığı veya konjestif kalp yetmezliği ile yaşayan kediler için hala büyük ölçüde geçerlidir. Bunun nedeni, HCM’nin hafif ila orta dereceli aşamalarında tespit edilip durdurulması durumunda, birkaç yıl boyunca esasen normal bir yaşam için prognozun iyi olabilmesidir. Bununla birlikte, hastalığın keşif anındaki şekli ve ciddiyeti, sonuçta tüm vakalarda prognozu belirleyecektir. Bunlara ek olarak:

 • HCM hızla kötüleşebilir veya yıllar içinde yavaş yavaş ilerleyebilir
 • HCM bazı kedilerde ileri aşamalara kadar tespit edilemeyebilir ve teşhis ile ölüm arasındaki süre haftalar veya aylar sürebilir.
 • HCM bazı kedilerde hafif seyredip hiçbir zaman ileri aşamalara ilerlemezken, bazı kedilerde ise tıbbi müdahaleye rağmen ileri aşamalara ilerleyebilir.

Bu değişkenlerin ve olasılıkların varlığı, kalp hastalığı ve konjestif kalp yetmezliği söz konusu olduğunda hem koruyucu hem de takip bakımını son derece önemli kılmaktadır.

Kedilerde Kalp Hastalığı – Ağrı

Kalp hastalığı olan bazı kedilerde eyer trombüsü adı verilen ağrılı, felç edici bir durum gelişebilir. Bu durum, kalpte bir kan pıhtısı oluştuğunda ve aorttan çıkıp kedinin arka ayaklarına kan akışını engelleyerek ortaya çıkar. Kedinizde ani arka bacak felci fark ederseniz hemen veteriner hekiminize başvurun veya acil yardım isteyin.

Kedilerde Kalp Hastalığı – Yaşam Beklentisi

Yapısal kalp hastalığı olan kedilerde muhtemelen zaman içinde tekrarlayan konjestif kalp yetmezliği belirtileri gelişecek ve ömür boyu ilaç tedavisine ihtiyaç duyulacaktır. Genel olarak, bir kediye konjestif kalp yetmezliği teşhisi konulduktan sonra ortalama hayatta kalma süresi 6 ila 12 aydır.  Konjestif kalp yetmezliği tanısı konulan kedilerin sık sık veteriner kontrolüne gitmesi gerekir ve kedinin kalp sağlığının takibi için ek testler yapılabilir.

Kalp Hastalığının Erken Teşhisi

Kedilerde kalp sağlığının izlenmesi söz konusu olduğunda bilmeniz gereken en önemli şey, veteriner hekimlerin genellikle kalp hastalığını semptomlar ortaya çıkmadan önce tanımlayabilmeleridir. Kedinizi her yıl tam bir fizik muayene ve kan testleri için veterinere götürmek, evcil hayvanınızın kalbini etkileyebilecek diğer hastalıklara karşı taranmasında oldukça etkilidir.

Kedilerin iyileşmesi mümkündür. Ancak kalp yetmezliği sıklıkla ilerleyici bir hastalıktır ve muhtemelen tekrarlayacaktır. Kedinizin en iyi tedavi yöntemini izlediğinden emin olmak için veteriner hekiminizin tekrar kontroller ve takip testleri konusundaki talimatlarını takip etmeniz önemlidir.

Genellikle kedilerde kalp hastalığının belirtileri iştah azalması, uyuşukluk, kedinizin nefes almasındaki değişiklikler ve üfürüm veya aritmi gibi anormal kalp sesleridir. Ne yazık ki bazen tanık olunabilecek tek işaret şiddetli çöküş ve ölümdür.

 HCM’li kedilerin ortalama hayatta kalma süresinin yaklaşık beş ila altı yıl olduğu düşünülmektedir. Kalp yetmezliği olan kediler için bu süre kabaca üç ila 18 aydır. Kalp hastalığı olan tüm kedilerin kalp yetmezliği yaşamayacağını unutmamak önemlidir.

Yorum & Görüşünüzü Bildirin.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.