Kedilerde kalp üfürümü: Belirtileri, nedenleri, tanısı ve tedavisi

4 Aralık 2021
1448
Kedilerde kalp üfürümü: Belirtileri, nedenleri, tanısı ve tedavisi

Veteriner hekimler tarafından kapsamlı bir fiziki muayene yapılırken, bazı kedilerde kalp üfürümü duyulabilir. Bu durum çoğu zaman kedi sahiplerine söylendiğinde onları endişelendirebilir. Kalp üfürümü her zaman tehlikeli olmayacağı için kedi sahiplerinin belirtileri, nedenleri, tanısı ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olması, hangi durumda tedirgin olması ve hangi durumlarda rahatlaması gerektiği konusunda faydalı olacaktır.

Kalp üfürümü nedir?

Kalp üfürümü genellikle kalbin steteskopla dinlenmesi durumunda duyulan ve normal olmayan bir kalp sesidir. Normalde bir veteriner hekim bir kedinin kalbini dinlediği esnada kan kalpte dolaşırken kalp kapakçıklarına vuran kanın sesini duyar. Ancak üfürümde bu ses “vınlama” şeklinde olur ve bu durum çoğunlukla kalpteki düzgün kan akışının bozulmasıyla ilişkilidir. Kapakçıklar tam olarak kapanmaz ve kalbin bir bölümünde daralmalar meydana gelmiştir.

Veteriner hekimler tarafından üfürümler, biri çok zor duyulabilen altıya kadar derecelendirilir. Bazı hekimler tarafından ise birden beşe kadar olan bir derecelendirme kabul görür. Bu derecelendirmeler, veteriner hekimler tarafından üfürümleri karakterize etmek için kullandıkları birkaç yöntemden biridir.

Kalp üfürümü her zaman bir endişe nedeni değildir, ancak bir kalp sorununun göstergesi olabileceği için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Kedinizdeki duruma bağlı olarak veteriner hekim, muayene sonrasında ek testler ve tetkikler isteyerek durumun ne kadar ciddi olduğu ile ilgili bir kanıya varmak isteyebilir.

Masum veya fizyolojik kalp üfürümü, kedinin sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayan bir kalp üfürümüdür. Bu tür masum kalp üfürümleri genellikle yavru kedilerde ve özellikle de hızlı bir büyüme sürecinde olan kedilerde görülür. Üfürüm ilk olarak 6-8 haftalıkken ortaya çıkar. Bu üfürümler çoğunlukla kedi, 4-5 aylık olduğunda kendiliğinden ortadan kalkar. Yetişkin kedilerde strese bağlı olarak da kalp atışının hızlanmasıyla geçici kalp üfürümü ortaya çıkabilir. Bu tür üfürümler kalp atış hızının normale dönmesiyle ortadan kaybolur. Masum üfürümlerin yoğunluğu genellikle düşük olduğundan pek fazla belirti görülmez.

Kedilerde kalp üfürümünün nedenleri nelerdir?

Kalp üfürümleri, kalpteki çeşitli rahatsızlıklardan meydana gelebileceği gibi kalp hastalığı ile ilgili olmayan farklı nedenlerden de kaynaklanabilir. Bazen bir üfürümün masum ve fizyolojik olarak normal olduğu belirlenirken, bazı durumlarda üfürümün patolojik olduğu veya çeşitli hastalıklardan kaynaklandığı belirlenir.

Kalp üfürümlerinin nedenleri şu şekilde ele alınabilir:

Kalple ilgili nedenler

Patolojik kalp üfürümleri, kalp içindeki yapısal bir sorundan yani bir kalp rahatsızlığından kaynaklanabilir. Kalp üfürümlerine genellikle kalbin içindeki türbülanslı kan akışı neden olur. Normalde kan belirli bir akış yönü izler. Eğer bu akışta bir bozulma olursa üfürümler duyulabilir.

Kalp, kanı vücuda tek bir yönde pompalamak için tasarlanmıştır. Kalbin herhangi bir noktasındaki anormallikler, kanın bir kısmının farklı bir yöne gitmesine, türbülansa ve bunun sonucunda da üfürüm sesinin ortaya çıkmasına neden olur.

Kalpte üfürüme neden olabilecek anormallikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Sızdıran bir kalp kapakçığı
 • Kapakçığın veya kan damarlarının kalınlaşması veya daralması
 • Kalp odacıkları arasındaki anormal bir delik
 • Yüksek kan basıncı
 • Kalp kapakçıklarının eksikliği ya da tıkanıklığı
 • Kalp içindeki pıhtılaşmalar
 • Kalp kurdu hastalığı (nadiren üfürümlere sebep olur)
 • Kalpte büyüme
 • Kapakçıklarda üreme
 • Çeşitli lezyonlar

Kalpteki üfürüme neden olan yapısal sorunlar doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. Kedilerde en sık karşılaşılan doğuştan gelen kalp kusurları ventriküler septal defekt veya atriyal septal defekttir. Ventriküler ve atriyal septal defekt, kalbin sağ ve sol kompartmanları arasında normalde olmaması gereken bir deliğin olmasıdır. Bazen bir kedinin kusurlu bir kalp kapakçığı ile de doğduğu görülebilir. Kedilerde sonradan ortaya çıkabilen en yaygın kalp hastalıkları ise kardiyomiyopatidir. Kediler, kardiyomiyopatilerden özellikle hipertrofik kardiyomiyopatiye yatkındır.

Kalple ilgili olmayan nedenler

Bazı kalple alakalı olmayan sorunlar da “fonksiyonel kalp üfürümüne” neden olabilir. Kalple ilgili olmayan üfürümler ikincildir ve başka bir hastalık nedeniyle kalpte meydana gelen değişikliklerden kaynaklanır. Kalpte üfürüme neden olan başlıca ikincil nedenler şu şekildedir:

 • Anemi (düşük kırmızı kan hücresi seviyesi)
 • Hipoproteinemi (kandaki düşük protein seviyesi)
 • Ateş
 • Enfeksiyon
 • Hamilelik
 • Obezite
 • Aşırı zayıflama
 • Özellikle yavru kedilerde parazitler
 • Bazı yetişkin kedilerde stres nedeniyle kalp atışlarının artmasıyla geçici kalp üfürümü ortaya çıkabilir.
 • Hipertiroidizm
 • Şiddetli dehidrasyon
 • Diyafram fıtıkları

Kedilerde kalp üfürümünün belirtileri nelerdir?

kedilerde kalp üfürümünün belirtileri

Kalpteki üfürüm belirtileri altında yatan nedene bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ancak en yaygın görülen belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Zor ve hızlı nefes alma
 • Halsizlik ve çökme
 • Hırıltılı soluma
 • İştahta azalma
 • Sebebi belirlenemeyen kilo kaybı
 • Zayıflık ve yorgunluk hali
 • Bayılma

Kedilerde kalp üfürümü nasıl teşhis edilir?

Kedilerde kalp üfürümü tanısı çoğu durumda veteriner hekim tarafından fiziksel muayene esnasında kalbini steteskopla dinlediği esnada algılanır. Veteriner hekim bir üfürüm tespit ederse size kedinizin sağlık durumu hakkında bazı sorular soracak ve daha ileri test ve tekniklere ihtiyaç olup olmadığını belirlemek amacıyla kedinizi genel bir fiziki muayeneden geçirecektir.

Bu testlerden en önemlileri görüntüleme yöntemleridir. Bu amaçla kedinizin röntgeninin çekilmesi, ekokardiyografik ve elektrokardiyofrafik muayenesinin yapılması istenebilir.

Herhangi bir yapısal problemden dolayı üfürüm duyulduğundan şüpheleniliyorsa önce altta yatan sebep buluhmalı ve mümkün olan en kısa sürede tedaviye başlanması gerekir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, veteriner hekimin daha ileri tetkiklere ihtiyaç duyması durumunda röntgen, elektrokardiyogram ya da kalbin ultrasonla muayenesine başvurulabilir. Bu yöntemler içinde doppler incelemesini içeren bir ekokardiyogram kalp üfürümünün yerinin teşhisi için en yararlı testtir. Bu yöntem ile atan kalbin görüntülenmesi ve veteriner hekim tarafından ince ayrıntılarına kadar incelenmesine olanak sağlanmış olur.

Veteriner hekimin kalp dışındaki farklı bir ikincil hastalıktan kaynaklandığını düşündüğü durumlarda kan testleri ya da başka testler de istenebilir. Örneğin tam kan sayımı ile kedinizde anemi veya hipertansiyonu, hipertansiyonu tespit etmek için kan basıncı testlerini talep edebilir.

Kedilerde kalp üfürümü nasıl tedavi edilir?Kedilerde kalp üfürümünün tedavisi altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Bu nedenle veteriner hekim ilk olarak olarak üfürümün nedenini teşhis edecektir. Fizyolojik kalp üfürümleri herhangi bir tedavi gerektirmez ancak veteriner hekimin üfürümün sebebinin fizyolojik olduğundan emin olması için kedinizi birkaç haftalık takibe alması önemlidir.

Kalp üfürümünün nedeni altta yatan başka bir hastalıksa veteriner hekiminiz, tanıya dayalı bir tedavi programı uygulayacak ve buna uygun özel diyetler, ilaçlar ve destekleyici çeşitli bakım uygulamalarının bir kombinasyonuyla kedinizin iyileşmesini sağlayacaktır. Eğer üfürüm fizyolojik bir nedenden kaynaklıysa kedinin iyileşme süreci genellikle mükemmele yakın bir yön seyreder. Tedavisi mümkün olan fonksiyonel bir durum üfürüme neden olduysa zamanla kedinizin sağlığında olumlu gelişmeler olacaktır. Kalp hastalığından kaynaklı üfürümlerde ise prognoz, hastalığın tipine göre değişir ve bazı durumlarda tedaviye cevap almak için çok uzun süreler beklemek gerekebilir.

Kediniz genç bir yavruysa ve üfürümün seviyesi düşükse, veteriner hekim üfürümün yoğunluğunu ve kaybolup kaybolmadığını takip etmek amacıyla birkaç hafta sonra sizi kontrole çağıracaktır. Bu da kedinizdeki bu durumun muhtemelen masum bir üfürüm olduğunu gösterir. Eğer yetişkin bir kedide muayene sırasında aşırı stresli ise olası strese bağlı üfürümlerden dolayı tedirgin olmamak için veteriner hekiminiz kedinizin sakin olduğu bir zaman sizi muayene için çağırabilir.

Üfürümlerin nedeni doğuştan bir hastalıksa veteriner hekiminiz ameliyat önerebilir. Ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine hastalığın doğasına bağlı olarak karar verilecektir.

Kedilerde kalp üfürümü nasıl önlenir?

Uzmanlar kalp üfürümünde genetik faktörlerin de rol oynaması nedeniyle kalp üfürümü olan kedilerin üremesini tavsiye etmemektedir. Böylelikle üfürüm riskinin yavrulara geçme riskinin ortadan kaldırılabileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra riskli sayılabilecek evcil hayvanların aşırı yorucu egzersizlerden kaçınması da kalp üfürümlerinin ortaya çıkmasını önlemede faydalı olacaktır.

Kalp üfürümü olan bir kediye nasıl davranılmalıdır?

Kalp üfürümünün nedenine bağlı olarak kedinize nasıl davranacağınız konusu da değişkenlik gösterebilir. Eğer kedinizdeki üfürüm masum veya fizyolojik bir üfürüm ise çok özel bir muameleye gerek olmayacaktır ve kediniz sağlıklı bir şekilde normal hayatına devam edecektir. Bu durumda kediniz için rutin veteriner hekim kontrollerine götürmeniz yeterli olacaktır. Tabi veteriner hekiminiz herhangi bir ilaç desteği verdiyse, kedinizin sağlık durumu iyi görünse bile, ilaç tedavisini devam ettirmek çok önemlidir.

Veteriner hekim teşhisine bağlı olarak, yaşam tarzındaki bazı değişiklikler kedinizin sağlık durumunu yönetmek için faydalı olabilir. Bu değişiklikler diyetlerin yanı sıra bazı egzersizleri de içerebilir. Ev içindeki stres kaynaklarını ortadan kaldırmak da çok önemlidir. Ayrıca üfürümün iyileşip iyileşmediğini kontrol etmek amacıyla düzenli veteriner hekim kontrolüne de gidilmesi önemlidir.

Kalp üfürümü olan bir kedi ne zaman veteriner hekime götürülmelidir?

Kediniz nefes almada zorluk çekiyorsa ve anormallik hissettiyseniz, diş etlerini gri veya mavi rengi almışsa, dil veya bacaklarında uyuşma, ayakta duramama, anlamsız zayıflama ve iştahsızlıklar gözlemlediyseniz vakit kaybetmeden veteriner hekim yardımına başvurmanız faydalı olacaktır. Aynı zamanda kedinizin kalbiyle ilgili endişeleriniz olursa ve özellikle de kediniz kalp hastalığına yatkın bir kedi ırkı ise, veteriner hekiminizle her zaman iletişim halinde olmanız faydalı olacaktır.

Kedilerde kalp üfürümü bulaşıcı mıdır?

Bazı enfeksiyonel durumlardan dolayı ortaya çıkan üfürümler enfeksiyonun bulaşıcılığı nedeniyle diğer kedilere bulaşabilir. Bunun dışında kedilerde kalp üfürümünün bulaşıcı bir belirti olmadığını söyleyebiliriz.

Kalp üfürümü olan kedinin beslenmesi nasıl olmalıdır?

Kalp üfürümü olan kedilerde beslenme, kedinin rahatsızlığına göre özel bir diyete gerek olacağından veteriner hekim kontrolünde gerçekleştirilmelidir. Veteriner hekiminiz kediniz için en uygun beslenme programını size sunacaktır.

Kalbin desteklemesi için özel mamalar ve gıda takviye ürünleri bulunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kedilerde kalpte üfürüm yaygın olarak görülen bir durumdur.

Kalpte üfürüm ciddi bir kalp probleminden olabileceği gibi daha basit ve kolay bir şekilde tedavi edilebilecek rahatsızlıklardan dolayı da ortaya çıkabilmektedir.

Birçok evcil hayvanda üfürüm tedavi edilebilecek ve kontrol altına alınabilecek bir durumdur. Bununla birlikte erken teşhis, önleme ve tedavi çok önemlidir.

Yorum & Görüşünüzü Bildirin.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.