Köpeklerde Kanser Hastalığı Türleri ve Belirtileri

2 Mayıs 2022
2673
Köpeklerde Kanser Hastalığı Türleri ve Belirtileri

 Her yıl yaklaşık 6 milyon köpeğe kanser teşhisi koyuluyor. Veteriner Kanser Derneği, her 4 köpekten 1’inin bir noktada kansere yakalanacağını ve 10 yaşından büyük köpeklerin yaklaşık %50’sinin bir kanser geliştireceğini tahmin ediyor.

Köpekler için kanser teşhisi ne kadar yıkıcı olsa da  tüm köpek kanserlerinin yarısının yeterince erken yakalanırsa tedavi edilebilir ve tedavi seçeneklerinin sürekli gelişmektedir. Erken teşhis edilebilmesi için sizleriin belirtilerin neler olduğunu bilip köpeğinizi iyi gözlemlemeniz gereklidir.

Köpeklerde Kanser Nedir?

Basitçe tanımlamak gerekirse kanser, anormal hücre büyümesidir. Kanserli hücreler vücudun geri kalanını dinlemez ve hızla bölünerek çevresindeki normal hücreleri ele geçirerek vücudun diğer bölgelerine yayılarak sağlıklı dokulara zarar verir. 

Köpeklerde En Sık Görülen Kanser Türleri

Lenfoma

Lenfoma, tüm köpek kanserlerinin %20’sini oluşturur. Köpeklerin lenfoma geliştirme olasılığı insanlardan 2-5 kat daha fazladır. Genellikle çene altında, omuzların önünde veya dizlerin arkasında şişmiş lenf yumruları olarak görülür. Şişmiş lenf yumruları, deri altında sert topaklar veya kitleler gibi hissettirir, ancak dokunulduğunda tipik olarak ağrılı değildir. Bu lenf düğümleri de sıcak hissedebilir. Lenfoma göğüs veya karındaki lenf düğümlerini etkilediğinde, nefes almada zorluk, kusma ve ishal görülebilir.

 Mast Hücreli Tümörler 

Bu tümörler tipik olarak deride veya derinin altında oluşur. Mast hücreli tümörler her zaman kötü huyludur ancak şiddeti veya derecesi değişebilir. Çevredeki deriye hızla yayılırlar.  Köpekler vücutlarında aynı anda birden fazla gelişebilir, bu nedenle tüm kitleler incelenmelidir. Mast hücre tümörleri dalak ve karaciğer gibi iç organları da etkileyebilir. Tipik olarak küçük, kabarık, tüysüz pembe bir yumru veya yumuşak,  subkutan (deri altı) kitle olarak görünürler.

Osteosarkom 

Köpeklerde yaygın bir kemik kanseri olan osteosarkom, çoğunlukla büyük köpek ırklarını etkiler ve tipik olarak bacaklardaki uzun kemiklere saldırır, ancak aynı zamanda kafatasını da etkileyebilir. Hızla akciğerlere, lenf düğümlerine ve diğer kemiklere yayılır. Köpeklerde önce şişlik ve topallık farkedilir.

Melanom

Köpeklerde en sık görülen ağız kanseri olan melanom, en sık koyu renkli dilleri ve diş etleri olan ırklarda bulunur. Ağız boşluğunda bulunan ve kahverengi, siyah veya bazen pembe bir kitle olarak ortaya çıkan kötü huylu bir melanom, fark edildiği zaman çoğunlukla yayılmıştır. Köpekler ayrıca tırnak yatağının yakınında şişkinlik veya kanayan bir kitle olarak ortaya çıkan ayak parmaklarında da melanom görülebilir.

Hemanjiyosarkom

Kan damarlarını kaplayan hücrelerden gelişen bir kanser türüdür. Hemanjiyosarkom dalak, karaciğer, kalp ve deriye saldırır. Erken belirtiler deri altında yumuşak veya sert bir şişlik, kilo kaybı, karın şişliği, depresyon ve iştah azalmasını içerebilir. Köpekte kan kaybı, ani güçsüzlük, soluk diş etleri ve nefes alma güçlüğü hızla ortaya çıktığında, belirtileri daha kolay farkedilir.

Beyin Tümörleri

Epileptik benzeri nöbetler veya diğer aşırı davranış değişiklikleri ve bilinç kaybı beyin tümörlerinin sık görülen klinik belirtileridir. Konumu, boyutu ve şiddetini belirlemek için BT( Bilgisayarlı Tomografi) taraması ve MR kullanılır. Oral kemoterapi ve radyoterapi ile ameliyat edilemeyen bazı tümörleri kontrol altına alabilse de, tümör ameliyat edilebilir durumdaysa cerrahi müdahale önerilir.

Mesane Kanseri

İdrar kesesi kanseri, yavaş gelişen bir köpek kanseridir ve semptomlar 3 ila 6 ay boyunca ortaya çıkmayabilir. İdrar yaparken zorlanma, idrar yolu enfeksiyonları ve idrarda kanama sık görülen belirtilerindendir.

Meme Karsinomu

Kısırlaştırılmamış dişi köpekler, kötü huylu meme tümörleri geliştirme açısından yüksek risk altındadır, ancak üreme durumundan bağımsız olarak tüm dişi köpekler risk altında kalır. Bu tümörlerin yaklaşık %50’si kötü huyludur ve kanser metastaz yapmamışsa tamamen cerrahi olarak çıkarılması önerilir.

Malign Histiyositoz

Bu köpek kanserinden daha sık olarak daha büyük ırk köpekler etkilenir. Dalak, lenf düğümleri, akciğer, kemik iliği, deri, beyin ve eklemlerin dokusunda lokalize lezyonlar olarak ortaya çıkar. Histiyositik sarkomlar ayrıca tek organlarda (özellikle dalakta) çoklu lezyonlar olarak ortaya çıkabilir ve birden fazla organı içerecek şekilde hızla yayılabilir. Ne yazık ki, bu tür kanserler için bildirilen etkili bir tedavi yoktur.

Skuamöz Hücreli Karsinomlar (SCC)

Köpeklerde SCC sık olarak ağızda ve ayak parmaklarının yataklarında görülür. Erken teşhis edilip cerrahi olarak çıkarılması en yaygın tedavidir. Köpeklerin %20’sinden daha azında metastaz görülür. Bademcik ve dilin SCC’leri oldukça agresiftir ve tedavi önlemlerine rağmen köpeklerin çok azı bir yıl veya daha uzun süre hayatta kalır.

Ağız ve Burun Kanseri

Köpeklerde oldukça yaygın olarak görülen bir kanser türüdür. Semptomları; diş etlerinde bir kitle, kanama, ağız kokusu ve yeme güçlüğünü içerir. Bu tümörler genellikle kötü huylu olduğundan, erken ve agresif tedavi şarttır. Köpeklerin burnunda da kanser gelişebilir. Burundan kanama, nefes almada zorluk ve yüzde şişme, burun kanserine işaret edebilecek belirtilerdir.

Testis Kanseri

Bu köpek kanseri türü, kısırlaştırılmamış köpeklerde yaygındır. Testiküler köpek kanseri, hastalık sürecinde erken yakalanırsa, kısırlaştırma yoluyla büyük ölçüde önlenebilir ve ameliyatla tedavi edilebilir.

köpeklerde kanser

Köpeklerde Kanser Nedenleri

Hem insanlarda hem de hayvanlarda yapılan araştırmalara dayanarak kanserin kalıtsal, çevresel ve beslenme faktörleri tarafından tetiklenebilen karmaşık bir süreç olduğunu biliyoruz.

 Genetik Faktörler

Köpek kanserlerine ilişkin istatistikler, kalıtsal risk faktörlerinin evcil hayvanlarda kanser oluşumunda rol oynadığını göstermektedir. Örneğin, köpekler arasında, Golden Retriever’lar, Boxers, Bernese Dağ Köpekleri ve Rottweiler’ların genellikle diğer türlere göre  belirli kanser türlerine yakalanma olasılığı daha yüksektir.

Çevresel faktörler

İnsanlarda yapılan araştırmalar, insan kanserlerinin büyük çoğunluğunun ya çevrede ya da diyette bulunan risk faktörleriyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Aynı risk faktörlerinin evcil hayvanlarda kanser gelişiminde önemli bir rol oynaması muhtemeldir. Evcil hayvanlar, sahipleriyle aynı ortamda yaşadıklarından, insanlar için risk faktörleri olarak tanımlanan aynı çevresel tehlikelerin çoğuna maruz kalırlar.

Evcil hayvanlarda kanser gelişimine doğrudan katkıda bulunabilecek bilinen kanserojenler; güneşe uzun süre maruz kalmaktan kaynaklanan ultraviyole radyasyonu, sigara dumanı, tarımda yaygın olarak kullanılan çeşitli herbisitler, insektisitler, pestisitler; ve birçok kentsel alanda yaygın olan hava kirliliği  kanser gelişimine sebep olabilecek etmenlerdir.

Yaş

Kanser, yaşlı hayvanlarda daha sık görülür. Bunun sebebinin, bağışıklık sisteminin yaşa bağlı olarak zayıflamasının, vücudun kötü huylu hale gelebilecek mutasyona uğramış hücreleri kontrol etme yeteneğinde azalmaya sebep olduğu düşünülmektedir.

Virüsler, Kanserojenler ve Kanserin Bilinen Diğer Nedenleri

Virüsler, evcil hayvanlardaki bazı kanserlerin bilinen nedenleridir. Köpeklerin, özellikle de genç köpeklerin ağzında gelişen siğiller (oral papillomlar olarak bilinir) oluşturan bir tür iyi huylu neoplaziye bir virüs neden olur.

Köpeklerde Skuamöz hücreli karsinom için, güneş ışığında bulunan ultraviyole ışığa uzun süre maruz kalmanın önemli bir risk faktörü olduğunu bilinmektedir. Ek olarak, beyaz tüylü köpekelrin bu kansere yakalanma olasılıkları daha yüksektir.

Bazı kanserler cinsel yolla bulaşır. Köpeklerin bulaşıcı zührevi tümörü olarak bilinen köpeklerin genital kanseri, cinsel ilişki sırasında bulaşır. Kanserli hücreler, sağlıklı bir hayvan ile etkilenen bir hayvan arasındaki temas sırasında aktarılır.

Bununla birlikte, ciddi travmatik yaralanma bölgeleri, bazen yaralanmadan yıllar sonra kanser geliştirebilir. Örneğin, kemik kırıklarının yeri veya implant bölgelerinin vücudun diğer bölgelerine göre daha yüksek sarkom riskine sahip olduğu gösterilmiştir.

Aşılar evcil hayvanınızın bakımının önemli bir parçasıdır; ve köpekler için hayati önem taşır. Ancak köpeklerde sık görülmese de aşı yeri sarkomları kediler için oldukça önemli bir kanser nedenidir. Bu riskin kuduz ve lösemi aşısı için daha fazla olduğu bilinmektedir.

Köpeklerde Kanser Belirtileri

Şişlikler

  İnsanlar arasında kansere işaret eden şişliklerin mutlaka büyüyeceği yönünde bir düşünce vardır ki bu nedenle köpek sahipleri de evcil hayvanlarının vücudunun herhangi bir yerinde bir şişlik gördüğünde şayet büyümüyorsa bu belirtinin kanser olabileceğinden şüphelenmez. Oysa ki büyümeseler de köpeklerin vücudundaki bu küçük şişlikler kanser belirtisi olabilir.

Kanama

  Köpeklerde kanser belirtilerinden biri  kanama olmasıdır. Köpeklerin burnundan, kulaklarından, idrarından, anüsten kısacası vücut deliklerinin herhangi bir yerinden kan gelmesi ve bunların tekrarlayan, nedensiz kanamalar olması köpeklerde kanser belirtilerinden biri olarak görülür.

İyileşmeyen Yaralar

  Özellikle yaramaz köpeklerde yaralanmalar sık görülse de, burada üzerine vurgu yapmak istediğimiz şey nedensiz ortaya çıkan yaralardır. Üstelik bu yaralar gerekli tüm tedaviler uygulandığı halde iyileşmeyen yaralar, köpeklerde deri kanserinin belirtisi olabilirler.

Topallama ve Hareket Etmekte Zorlanma

  Köpeklerde sık görülebilecek kanser türlerinden biri de kemik kanseridir. Kemik kanseri köpeklerde topallamaya yol açabilir. Köpeğinizin herhangi bir travma yaşamadığından eminseniz ve topallamaya başladığını farkettiyseniz mutlaka bir veteriner hekime başvurmanız gerekmektedir.

Köpeklerde Yemek Yerken Zorlanma

  Köpeklerde yine karşılaşılan kanser türlerinden biri de ağız içi tümörleridir. Evcil hayvanınızın ağzında çıkan tümörler, yemek yemelerini zorlaştırır. Ayrıca yutkunma güçlüğü de kansere işaret ediyor olabilir. Bu nedenle köpeklerde görülen kanser belirtilerinden biri de mama yerken zorlanmaları diyebiliriz. Köpeğinizin iştahı kesildiyse mutlaka bir veteriner hekime muayene ettirmenizi öneririz.

Bunların dışında daha genel belirtiler olarak;

Köpeklerde Kanser Teşhisi

Köpeğinizde kanser ile alakalı bir şüpheniz varsa zaman kaybetmeden onu veteriner hekiminize götürmeniz çok önemlidir. Köpek kanserini ilerlemeden teşhis etmek ve tedavi etmek, başarılı bir iyileşmenin anahtarıdır. Kliniğe gittiğinizde veteriner hekiminiz şüphesine göre aşağıdaki yöntemler ile kanser teşhisi koyabilir.

Sitoloji – mikroskop altında inceleme için kitleden örnek alınması işlemi. Bu, iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığı da dahil olmak üzere tümör hakkındaki temel bilgileri anlamanın etkili bir yoludur. Genellikle çoğu evcil hayvanda sedasyon olmadan yapılır.

Röntgen ve Ultrason – kitleleri veya sıvı birikimini taramak için iç organları görüntülemek için önemlidir.

Laboratuar çalışması – organ fonksiyonu ve hücre sayımlarını değerlendirmek için yapılır.

Biyopsiler  – mikroskop altında incelemek için bir doku örneği alma işlemi. Bu adım, bir kanser teşhisini doğrulamak için gereklidir. Biyopsiler çoğu evcil hayvanda sedasyon veya genel anestezi gerektirir. Kanserin yayılıp yayılmadığını veya ne kadar yayıldığını belirlemek için lenf düğümleri dahil diğer dokuların ek sitolojisi veya biyopsileri yapılır.

Tümörün kesin yerini anlamak ve ideal tedavinin belirlenmesine yardımcı olmak için BT (Bilgisayarlı Tomografi) taraması ve MR gibi gelişmiş görüntüleme de yapılabilir.

köpek kanser

Kanserli Köpekler İçin Tedavi Seçenekleri

Aşağıdakiler dahil olmak üzere köpekler için kanser tedavisi kararlarını etkileyen çeşitli faktörler:

  • Köpeğin yaşı
  • Köpeğin genel sağlığı
  • Tümörün türü
  • Kanserin evresi

Genel sağlık durumu, kanserli köpekler için tedavi seçeneklerinde önemli bir rol oynar. Bu, köpeğin kanser tedavisini tolere etmesinin değerlendirilmesini sağlar. Her köpek bireysel olarak tedavi edilmelidir. Köpeklerde kanser için tedavi seçenekleri;

  • Kemoterapi
  • Ameliyat
  • Radyaterapi

Bazen, bu yöntemlerin kombinasyonları kanserli köpekler için iyi sonuç verir. Köpeğiniz için hangi tedavinin etkili olacağına veteriner hekiminiz karar vermelidir.

Kanser köpeklerde oldukça sık görülen bir hastalıktır. Özellikle 7 yaşının üzerindeki köpeklerde düzenli kontroller ile erkenden tespit edilebilir. Erken teşhis edildiğinde tedavisi ve kontrolü çok daha kolaydır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bazı kansere bağlı ağrılar akut olabilir. Akut kanser ağrısı, bir tümör yakındaki dokuları istila edip genişlediğinde ortaya çıkar. Akut ağrı, cerrahi, radyasyon tedavisi veya kemoterapiye yanıt olarak da ortaya çıkabilir. Diğer kansere bağlı ağrılar kronik olabilir. Kanser genellikle ağrılı bir durumdur.
Bu sorunun kesin bir cevabı olmamak ile birlikte daha  yaşlı köpeklerde daha yaygın olarak görülür. Özellikle 10 yaşın üzerindeki köpeklerin kanser olma riski fazladır.

Köpeklerde kanserin ilerleme hızı köpeğin yaşına, bağışıklık sistemine ve kanserin türüne göre değişkenlik gösterir.

Terminal kanser ilerledikçe, kanserin erken evrelerinin semptomları devam edecektir. Ek semptomlar arasında şiddetli kilo kaybı, yeme veya içmede zorluk, ayağa kalkmada zorluk, felç, nöbetler, nefes almada güçlük ve deride morarma görülebilir.

Veteriner hekiminiz köpeğinizin ağrıları kontrol altına alabilmek için gerekli ilaçları uygular. Sizin evde yapabileceğiniz şey ise ona sevginizi vermek. Mutlu ve huzurlu olmasını sağlamaktır. Ağrı kesiciler ile birlikte sizin sevginiz de onun rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Yorum & Görüşünüzü Bildirin.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.