Köpeklerde Epilepsi Nedenleri ve Tedavisi

16 Kasım 2022
1009
Köpeklerde Epilepsi Nedenleri ve Tedavisi

Epilepsi, köpeklerde görülen en yaygın nörolojik bozukluklardan biridir. Köpek popülasyonunun yaklaşık %0.75’ini etkilediği tahmin edilmektedir. Epilepsi terimi, beyindeki bir anormallikten kaynaklanan tekrarlayan nöbetlerin varlığı ile karakterize edilen bir hastalığı ifade eder. Köpeklerde epilepsi kalıtsal olabilir (genetik veya idiyopatik epilepsi), beyindeki yapısal problemlerin neden olduğu (yapısal epilepsi) veya bilinmeyen bir nedenden kaynaklanabilir (idiyopatik epilepsi). Köpek epilepsisi için uygun bir tedavi rejiminin belirlenmesi, nöbet tipinin ve nedeninin doğru teşhisine bağlıdır, ancak bundan sonra uygun tedavi seçenekleri belirlenebilir.

Köpeklerde Nöbetlerin Sınıflandırılması

İnsan nöbetleri için sınıflandırma sistemleri mevcut olmasına rağmen, köpeklerde nöbetler için henüz yaygın olarak kabul edilen bir sınıflandırma sistemi mevcut değildir. Köpek nöbetlerini tanımlamak için bazen insan sistemleri kullanılsa da, bu sorunlu olabilir. İnsan sınıflandırmaları köpeklere her zaman açıkça uygulanabilir değildir. Ancak yakın zamanda insanlardaki sisteme benzer bir sınıflandırma açıklanmıştır.  Bu sistemi kullanarak, bir nöbet öncelikle, olayı daha fazla karakterize etmek için kullanılan nöbetin belirli özellikleriyle, beyinde başladığı yere göre sınıflandırılır.

Nöbet tanımı, köpek epilepsilerinin teşhisi için ihtiyaç duyulan en kritik bilgidir. Generalize ve fokal olmak üzere iki temel nöbet türü vardır.

Generalize Nöbetler

Başlangıçta beynin her iki tarafını da içerir ve vücudun her iki tarafında belirgin klinik belirtilerle karakterize edilir. Çoğu generalize nöbet, iki taraflı istemsiz kas hareketleri veya ani kayıplar ve kas tonusunda artış olarak kendini gösterir. Generalize bir nöbet sırasında, köpeğin çevreyle ilgili farkındalığı kaybolur ve salya, idrara çıkma ve dışkılama meydana gelebilir.

Fokal Nöbetler

Beynin ayrı bir bölgesinden kaynaklanır ve vücudun tek bir tarafını veya belirli bir bölümünü etkileyen belirtilerle karakterize edilir. Fokal nöbetler anormal hareketler ortaya çıkabilir (yüz seğirmeleri, çiğneme hareketleri, bir uzuvda kürek çekme), davranışsal belirtiler (korku, dikkat arama) veya göz bebeği büyümesi, tükürük salgılaması, köpeklerde kusma görülür. Fokal nöbetler sırasında farkındalık her zaman kaybolmayabilir. Bir fokal nöbet beynin her iki tarafına da yayılabilir ve genelleşebilir.

Köpeklerde Epilepsi için Nöbetleri Tanımlamak

Nöbetleri gözlemlerken, köpek sahiplerinin aşağıdakileri içeren ayrıntılı bilgiler içeren bir günlük tutmaları önemlidir:

 1. Etkilenen vücut kısımları
 2. Nöbet meydana geldiğindeki hareketleri
 3. Nöbetlerin ne sıklıkta meydana geldiği
 4. Nöbetlerin ne kadar sürdüğü
 5. Mümkünse nöbetin tamamını içeren bir video kaydı

Veteriner hekimler ve sahipleri, bir nöbetten hemen sonra köpeklerin nasıl davrandığına da çok dikkat etmelidir. Bazı hayvanlar nöbet sonrası dönemde hızla normale dönecek olsa da, diğerleri ayakta durmakta veya hareket etmekte zorlanabilirler. Körlük; sedasyon, anksiyete veya davranıştaki diğer değişiklikler görülebilir. Bu semptomlar değişen sürelerde sürebilir ve tedavi seçimini etkileyebilir.

Bazı durumlarda nöbetler, hastalık, toksine maruz kalma veya metabolizma sorunları gibi belirli bir uyarana maruz kalmaktan kaynaklanabilir. Bu tür nöbetler genellikle standart anti-epileptik ilaçlar ile tedavi edilmediğinden, potansiyel olarak hızlandırıcı herhangi bir olay, ilgili veteriner hekimin dikkatine sunulmalıdır. Yüksek ses, yanıp sönen ışık veya daha karmaşık bir hareket veya davranış gibi belirli bir maruziyetten sonra sürekli olarak meydana gelen nöbetler olan refleks nöbetleri de köpeklerde görülebilir.

Köpeklerde Epilepsiye Yatkın Irklar

Köpeklerde Epilepsinin Klinik Belirtileri

Nöbetler görünüm olarak değişebilir bazen sadece vücudun bir kısmını etkiler veya generalize olarak her tarafını etkileyebilir. Generalize nöbetler daha yaygındır ve genellikle boyun ve bacaklarda sertleşme, tökezleme ve düşme, kontrol edilemeyen çiğneme, salya akması, uzuvların kürek çekmesi, mesane kontrolünün kaybı, dışkılama, ses çıkarma ve şiddetli sarsılma ve titreme ile karakterizedir. Nöbetler birkaç saniye ile birkaç dakika arasında, ortalama 30-90 saniye kadar sürebilir ve evcil hayvan bu süre zarfında tipik olarak çevreden habersizdir. Daha sonra evcil hayvan kafası karışmış, yönünü şaşırmış, sersemlemiş veya uykulu görünebilir; buna post-iktal dönem denir .

Nöbetten önce birçok evcil hayvan aura evresini de yaşayacaktır ; bu, evcil hayvanın yaklaşan bir nöbeti hissedebiliyormuş gibi endişeli, korkmuş veya sersemlemiş görünmesi ile karakterizedir.

Köpeklerde Epilepsi Nedenleri

Köpeklerde nöbetlerin nedenini belirlemek her zaman mümkün değildir; bununla birlikte, köpek epilepsileri genellikle etiyolojiye göre üç kategoriden birinde sınıflandırılabilir.

İdiyopatik epilepsi tanımlanabilir bir yapısal nedeni olmayan ve varsayılan bir genetik kökene sahip epilepsi olarak tanımlanır. Normal nörolojik muayenesi olan 1-5 yaşındaki köpeklerde, beyinde bilinen yapısal anormallikler, metabolik hastalıklar veya toksin maruziyetinin olmadığı tekrarlayan nöbetlerin genellikle bir idiyopatik epilepsi şekli olduğu varsayılır. İdiyopatik epilepsinin tanımı, durumun kalıtsal olduğu varsayılmasına rağmen, nöbetlerin kesin nedeninin bilinmediğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, örneğin nöbetler belirli ırklarda meydana geldiği bilinen belirli bir genetik kusurun sonucu olduğunda, bu tür epilepsilerin nedeni bazen belirlenebilir.

Yapısal epilepsi, beyinde gözlemlenebilir hasar veya malformasyonlar nedeniyle ortaya çıkan nöbetler sonucu tespit edilen epilepsidir. Örneğin yapısal epilepsi, beynin iltihabi bir hastalığından, kafa içi tümörün büyümesinden veya kafa travmasından sonra ortaya çıkabilir. Ayrıca konjenital malformasyonların veya inme gibi vasküler bir olayın sonucu olabilir. Yapısal epilepsilerde görülen beyin anormallikleri bazen bir MRI kullanılarak veya beyin omurilik sıvısının analizi ile tespit edilebilir. Bir köpek, nöbetler arasında nörolojik anormallikler sergiliyorsa veya köpek, idiyopatik epilepsi için tipik başlangıç ​​yaş aralığının dışındaysa, yapısal epilepsi testi yapılabilir.

Nedeni bilinmeyen epilepsi, yapısal bir nedenden şüphelenilen ancak tanısal değerlendirmede belirlenemeyen bir durumu tanımlamak için kullanılır. Reaktif nöbetler, belirli uyaranlara (metabolik düzensizlik veya toksin gibi) yanıt olarak ortaya çıkan nöbetler, beyindeki bir anormallikten kaynaklanmadıkları için bir epilepsi türü olarak kabul edilmez.

köpeklerde epilepsi

Köpeklerde Epilepsi Teşhisi

İdiyopatik epilepsi, nöbetleri de gösterebilen diğer edinilmiş hastalıkların ekarte edilmesiyle teşhis edilir. Tam kan sayımı, biyokimyasal analiz ve idrar tahlili içeren minimum bir veri tabanı, beyin dışındaki altta yatan diğer sistemik hastalıkları dışlamak için yararlıdır. Bu tanısal test prosedürleri, hayvanın anestezi için sağlıklı olmasını sağlamaya da yardımcı olur. Manyetik rezonans görüntüleme, inflamasyon veya beyin tümörü gibi yapısal lezyonlarla tanımlanan diğer hastalıkları ekarte ederek epilepsinin olası teşhisi için tercih edilen görüntüleme tekniğidir. Beyin omurilik sıvısının analizi, inflamatuar hastalığın teşhisine ve ekarte edilmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda EEG ölçümleri de yapılarak teşhis doğrulanmalıdır. Köpeğinizin nöbetlerinin epilepsiden kaynaklandığından emin olmak için bütün bu testler yapılmalıdır.

Köpeklerde Epilepsi Tedavisi

Antiepileptik ilaç tedavisine başlama kararı, nöbetlerin nedeni, tekrarlama riski, nöbet tipi ve ilacın yan etkileri gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Veteriner hekiminiz köpeğiniz için yan etkilere karşı faydaya ve bireyselleştirilmiş hasta değerlendirmesine yaparak bu kararı verecektir. Köpeklerde, özellikle sık nöbet geçiren köpeklerde ve şiddetli epilepsisi olduğu bilinen köpek ırklarında, nöbet başlangıcından sonra tedaviye erken başlanırsa, uzun süreli nöbet yönetimi daha başarılı olur.

Antikonvülsanlar (anti-nöbet ilaçları) epilepsi için tercih edilen tedavidir. Yaygın olarak kullanılan birkaç antikonvülzan vardır ve tedaviye bir kez başlandığında, muhtemelen ömür boyu devam edecektir. Bu ilaçları aniden durdurmak nöbetlere neden olabilir.

Gelecekteki nöbetlerin riski ve şiddeti, antikonvülzan ilaçları durdurup yeniden başlatarak daha da kötüleşebilir. Bu nedenle, antikonvülsan tedavi yalnızca aşağıdaki kriterlerden biri karşılandığında reçete edilir:

 • Ayda birden fazla nöbet: İlaç gerekliliğini ve tedaviye yanıtı belirlemek için tüm nöbetlerin tarihini, saatini, uzunluğunu ve şiddetini kaydetmeniz gerekecektir.
 • Nöbet kümeleri: Evcil hayvanınızın nöbet grupları veya ‘kümeleri’ varsa (çok kısa bir süre içinde bir nöbet diğerini takip ediyor), durum sürekli, bitmeyen bir nöbet ile karakterize yaşamı tehdit eden bir durum olan status epileptikus’a ilerleyebilir. Status epileptikus tıbbi bir acil durumdur.
 • Büyük mal veya şiddetli nöbetler: Uzun süreli veya aşırı şiddetli nöbet atakları. Bunlar tedavi olmaksızın zamanla kötüleşebilir.

Köpeklerde Epilepsi İçin Kullanılan İlaçlar

Fenobarbital, köpeklerde kullanılan yaygın bir nöbet önleyici ilaçtır ve genellikle günde iki kez verilir. Düzensiz dozlama programları (ilacın başlatılması ve ardından durdurulması veya kan seviyelerinin dalgalanmasına neden olan hapları vermeyi unutmak dahil) evcil hayvanınızı daha sık veya daha şiddetli nöbetlere yatkın hale getirebilir, bu nedenle ilacı zamanında vermek önemlidir.

Bu ilaca başlarken, doğru dozaj belirlenene kadar her iki ila dört haftada bir kan numuneleri yoluyla fenobarbital seviyeleri ölçülür. Evcil hayvanınız için terapötik doz belirlendikten sonra, fenobarbital seviyelerinin terapötik aralıkta kalmasını sağlamak için (yani, tehlikeli derecede yüksek veya düşük olmadıklarından) emin olmak için fenobarbital kan seviyelerinin ve karaciğer fonksiyon testlerinin en az altı ayda bir izlenmesi gerekecektir. Fenobarbital kan düzeylerinin çok yükselmesi durumunda ölümle sonuçlanabilecek karaciğer yetmezliği gelişebilir. Seviyeler çok düşükse, nöbetler kontrol edilemez.

Potasyum bromür gibi ek ilaçlar veya zonisamid ( Zonegran® markası) veya levetiracetam ( Keppra® markası ) gibi daha yeni insan nöbet önleyici ilaçlar kullanılabilir. Veteriner hekiminiz evcil hayvanınızın durumu için uygun tedavi planını belirleyecektir.

Tedaviye başlandıktan sonra nöbet kontrolünün, ilacın sistemik etkilerinin ve kandaki ilaç konsantrasyonlarının sistematik olarak izlenmesi önemlidir. Tedaviyi izlemenin odak noktası, olumsuz etkileri en aza indirirken nöbet kontrolünü optimize etmektir. Epilepsi yönetimi, tedavinin etkinliğini değerlendirirken hasta sahibinin doğru gözlemine bağlıdır.

Köpeklerde Epilepsi Prognozu

Çoğu köpek, nöbet önleyici ilaçlarda başarılıdır ve normal bir yaşam tarzına devam edebilir. Bazı hastalar periyodik ara nöbetler yaşamaya devam eder. Birçok köpek ara sıra ilaç ayarlamaları gerektirir ve bazıları zaman içinde başka ilaçların eklenmesini gerektirir.

Sık Sorulan Sorular

Epileptik köpeklerin çoğu ilk nöbetlerini 1 ila 5 yaşları arasında geçirirler ve bu yaş aralığındaki köpeklerin idiyopatik epileptik olarak teşhis edilme olasılığı daha yüksektir, ancak 1-5 yaş arası köpeklerin yaklaşık üçte birine bir teşhis konulacaktır.

Köpeğiniz normal davranıyor gibi görünse bile, köpeğiniz nöbet geçirdikten sonra daima veteriner hekiminizi arayın . Bir günlük başlatın veya telefonunuzda köpeğinizin nöbetlerini belgeleyen, tarihi, saati ve uzunluğu takip eden bir not tutun. En iyisi videoya kaydedip videoyu veteriner hekiminizle paylaşın.

 

Kafein, bitter çikolata, mantar, teobromin, etanol ve ksilitol köpeğinizin nöbet geçirmesine neden olabilir. Teobromin, çikolatayı köpekler için zehirli yapan şeydir. Bu nöbetler epilepsi ile karıştırılmamalıdır.

 

Köpekler bir nöbet sırasında ağrı hissetmezler ve büyük ölçüde bunun meydana geldiğinden habersizdirler, ancak sonrasında kısa bir süre için yönlerini şaşırmış ve kafası karışmış hissedebilirler. Epilepsi, beyindeki anormal aktivite nedeniyle tekrarlayan epileptik nöbetler anlamına gelir. Beynin kendisindeki bir anormallikten kaynaklanır.

 

 1. Kendinizi Sakin Tutun …
 2. Köpeğinizin Yanına Oturun. …
 3. Köpeğinizin Nöbetlerini Zamanlayın. …
 4. Köpeğinizi Dikkatlice Daha Güvenli Bir Yere Taşıyın. …
 5. Rahatlatıcı Tonlarda Konuşun. …
 6. Köpeğinizin Vücut Sıcaklığını Düşürün. …
 7. Köpeğinizi Sarın ve Rahatlatın. …

Köpeğiniz nöbet geçirirse, evden çıktığınızda yapılacak en iyi şey, evcil hayvanınızın güvenli ve rahat bir yerde olduğundan emin olmaktır. Böylece siz dışarıdayken bir nöbet meydana gelirse, köpeğiniz olabildiğince güvenli olacaktır

Bir nöbetin dramatik ve şiddetli görünümüne rağmen, nöbetler ağrılı değildir , ancak köpeğinizin kafası karışabilir ve paniğe kapılabilir. Yaygın inanışın aksine, köpekler nöbet sırasında dillerini yutmazlar.

Yorum & Görüşünüzü Bildirin.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.