Köpeklerde Anemi (Kansızlık) Nedenleri ve Tedavisi

24 Aralık 2022
929
Köpeklerde Anemi (Kansızlık) Nedenleri ve Tedavisi

Anemi, bir köpekte tehlikeli bir hastalık belirtisidir. Travmaya bağlı kan kaybından enfeksiyon veya kanser gibi bağışıklık aracılı hastalıklara kadar çeşitli nedenleri vardır ve tedavisi altta yatan nedenlere bağlıdır. Şiddetli anemi yaşamı tehdit edici olmasına ve acil veteriner müdahalesi gerektirmesine rağmen, hafif vakaların tersine çevrilmesi veya yönetilmesi daha kolay olabilir. Soluk diş etleri , uyuşukluk veya kilo kaybının tümü anemiye işaret edebilir ve tedavinin nedenini ve seyrini belirlemek için bir veteriner hekim tarafından araştırılmalıdır.

Köpeklerde anemi nedir?

Anemi, dolaşımdaki kırmızı kan hücrelerinin (RBC’ler), hemoglobin (Hb veya Hgb) veya her ikisinin birden azalmasını ifade eden tıbbi bir terimdir. Spesifik bir hastalık değil, başka bir hastalık süreci veya durumunun sonucudur.

Alyuvarlar kemik iliğinde üretilir ve yaklaşık üç ay boyunca dolaşımda oldukları kana salınır. RBC’ler yaşlandıkça veya hasarlandıkça kan dolaşımından çıkarılırlar ve bileşenleri yeni kırmızı kan hücreleri oluşturmak için geri dönüştürülür. Üretimin azalması, parçalanma (hücre yıkımı) veya kanamada (kanama) görüldüğü gibi artan kayıp nedeniyle kırmızı kan hücrelerinin sayısı azalabilir.

Hemoglobin, vücudun hücrelerine ve dokularına oksijen sağlar ve anemik olan bir köpek, oksijen eksikliği ile ilgili semptomlardan muzdarip olacaktır.

Köpeklerde Anemi Belirtileri

Kansızlığın en kolay gözlemlenen ve yaygın klinik belirtisi diş etlerinin normal pembe renginin kaybıdır; incelendiklerinde soluk pembeden beyaza görünebilirler.

Anemik köpeklerin de dayanıklılıkları veya enerjileri azdır, bu nedenle daha kolay yorulurlar veya halsiz görünürler. Ek olarak, kilo kaybı, zor nefes alma, iştah kaybı, daha hızlı kalp atış hızı veya kan kaybı belirtileri (kanlı burun, dışkıda kan, idrar veya kusma) da görülebilir. Soluk diş etleri ve uyuşukluk, kan testleri yapılması gerektiğini gösterir.

Köpeklerde Anemi Teşhisi

Veteriner hekiminizin yapabileceği ilk şeylerden biri, köpeğinizin semptomlarının ve aktivitelerinin geçmişini sormaktır. Bu, özellikle bir köpeğin fare zehiri yutmuş olabileceği durumlar için önemlidir. Bilgi aldıktan sonra, veteriner hekiminiz kan testi, dışkı testi, idrar tahlili ve radyografiler ve ultrasonlar gibi tanısal görüntüleme testleri dahil olmak üzere bir dizi teşhis önerebilir.

Veteriner hekimlerin kullandığı birkaç tür kan testi vardır. Bazıları köpeğinizin kanındaki kırmızı kan hücrelerinin sayısını belirlemeye yardımcı olurken, diğerleri anemi tipini belirleyebilir.

Tam kan hücresi sayımı (CBC) adı verilen başka bir test türü, veterinerinize neler olup bittiğine dair daha iyi bir fikir vermek için tek tek bileşenleri değerlendirerek köpeğinizin kanının yapısına bir göz atar. Veteriner hekiminiz ek ayrıntılar almak için kırmızı kan hücresi sayımı (RBC) ve hemoglobin sayımı da yapabilir. En yaygın bakılan parametre hematokrittir (HCT) . Bu testler genellikle tam kan hücresi sayımının (CBC) yani hemogramın bir parçası olarak yapılır. Normal bir köpekte kanın %35 ila %55’i kırmızı kan hücreleri olacaktır. PCV %35’in altındaysa, köpek genellikle anemik kabul edilir. Bir köpeğin anemik olup olmadığını belirlemek için yapılan diğer testler arasında alyuvar sayısı ve hemoglobin sayısı bulunur.

Belki de en yaygın kan testi, paketlenmiş hücre hacmi (PCV) testidir. PCV, kan akışındaki kırmızı kan hücrelerinin yüzdesini ölçer. Seviye yüzde 35’in altındaysa, köpek anemik kabul edilir.

Bazen, köpeğinizin kansızlığının nedenini izole etmek için ek testler gereklidir.

Bir kan yayma frotisi, herhangi bir kan parazitini veya lösemiye işaret edebilecek yüksek beyaz kan hücresi sayısı gibi anormal hücreleri ortaya çıkarabilir. Veya veteriner hekiminiz, aneminin yanıt verip vermediğini belirlemek için bir kemik iliği biyopsisi veya aspirasyonun gerekli olduğunu düşünebilir.

Test ayrıca köpeğinizin kırmızı kan hücrelerini kaybedip kaybetmediğini veya köpeğinizin vücudunun hemolitik anemi adı verilen bir tür anemi olan kırmızı kan hücrelerini yok edip etmediğini belirlemeye yardımcı olabilir.

Köpeğinizin genel durumu ve geçmişi, veteriner hekiminizin için bir idrar tahlili, biyokimyasal profil, fekal parazit muayenesi veya köpeğinizin anemisinin altında yatan nedeni belirlemek için ek testler yapmasına neden olabilir.

Köpeklerde Aneminin Nedenini Ortaya Çıkartmak İçin Yapılan Ek Testler

Düşük bir kırmızı kan hücresi sayısına dair kanıt olduğunda, kemik iliğinin kaybedilen kırmızı kan hücrelerine yanıt olarak artan sayıda yeni kırmızı kan hücresi üretip üretmediğini bilmek önemlidir. Vücut anemi algıladığında, kemik iliğinden olgunlaşmamış (genç) kırmızı kan hücrelerini zamanından önce serbest bırakır ve retikülosit adı verilen bu olgunlaşmamış kırmızı kan hücreleri, kan yaymasında daha kolay teşhis için boyanabilir.

Artmış sayıda retikülosit varlığı, aneminin rejeneratif olduğunu gösterir. Bu, vücudun anemi tanımladığı (yanıt verdiği) ve olgunlaşmamış kırmızı kan hücrelerini serbest bırakarak açığı düzeltmeye çalıştığı anlamına gelir. Çoğu otomatik kan analiz cihazı, veteriner hekiminizin vücudun anemiye tepkisini hızlı bir şekilde belirlemesine yardımcı olmak için retikülositlerin varlığını tespit edecektir.

Kırmızı kan hücresi tahribatına neden olabilecek kan parazitlerini ve lösemiye  işaret edebilecek anormal hücrelere bakmak için kan yaymasının dikkatli bir şekilde incelenmesi de önemlidir. Ek olarak, otoimmün hemolitik aneminin varlığını ekarte etmeye yardımcı olmak için bir lam aglütinasyon testi yapılabilir.

Kemik iliğinin anemik duruma (tepkisiz veya rejeneratif olmayan anemi) uygun şekilde yanıt vermediği endişesi varsa, bir kemik iliği biyopsisi veya aspirasyonu alınır. Kemik iliği örneği alınır ve analiz edilerek durumu hakkında değerli bilgiler sağlanır ve bazen aneminin nedeni ortaya çıkar.

Biyokimyasal profiller ve idrar tahlili anemik köpekler için diğer önemli testlerdir. Bu testler, köpeğin genel sağlığı hakkında önemli bilgiler sağlayan organ fonksiyonunu ve elektrolit seviyelerini değerlendirir. Bağırsak yolunda kan kaybına neden olabilecek parazitlerin varlığını belirlemek için dışkı paraziti muayenesi önemlidir. Nedeni belirlemeye yardımcı olmak için radyografiler (X-ışınları) veya ultrason gibi görüntüleme çalışmaları önerilebilir.

köpeklerde anemi

 Köpeklerde Anemi Nedenleri

Köpeklerde anemiye neden olabilecek birçok hastalık vardır. Bunlar şu şekilde gruplandırılmıştır:

 • Kan kaybına neden olan hastalıklar
 • Hemolize neden olan hastalıklar (alyuvar yıkımı veya yıkımı)
 • Kemik iliği baskılaması yoluyla kırmızı kan hücrelerinin üretimini azaltan hastalıklar

Köpeklerde Kan Kaybına Neden Olan Hastalıklar

Köpeklerde Hemolize Neden Olan Hastalıklar

 • Otoimmün hastalık, özellikle immün aracılı hemolitik anemi (IMHA veya AIHA)
 • Kan parazitleri (örneğin, Babesia )
 • Kimyasallar veya toksinler (örn. çinko, fare zehirleri, soğan veya sarımsak)
 • Kanser

Köpeklerde Kemik İliğinde Baskılanmaya Neden Olan Hastalıklar

 • Şiddetli, kronik (uzun süreli) hastalık (kronik böbrek veya karaciğer hastalığı, Ehrlichia gibi )
 • Çok zayıf beslenme veya beslenme dengesizlikleri
 • Otoimmün rahatsızlığı
 • hipotiroidizm
 • Kimyasallar veya toksinler (östrojen bazlı ilaçlar, kurşun, bazı kemoterapi ilaçları, nadiren Kloramfenikol ve trimetoprim-sülfadiazin gibi bazı antibiyotikler)
 • Kanser

Köpeklerde Anemiye Neden Olan Başlıca Hastalıklar

Kan Kaybı Anemisi

Ani ve şiddetli kan kaybı, toplam kan hacminin %30 ila 40’ından fazlası kaybedilirse ve durum intravenöz sıvılar veya kan transfüzyonları veya her ikisi ile hızlı bir şekilde tedavi edilmezse şoka ve hatta ölüme neden olabilir. Şiddetli kaybın bariz nedenleri arasında büyük yaralanma veya ameliyat yer alır. Kan kaybının nedeni belli değilse, veterineriniz kanın pıhtılaşma kabiliyetini etkileyen durumlar, kanama tümörleri, mide ülserleri veya parazitler gibi diğer nedenleri arayacaktır. Köpeklerde kancalı kurt gibi iç parazitler, özellikle yavru köpeklerde ciddi kan kaybına neden olabilir. Düşük dereceli, uzun süreli kan kaybı sonunda demir eksikliği anemisine neden olur. Bu, anormal derecede küçük kırmızı kan hücrelerine ve hemoglobin eksikliğine yol açar.

Hemolitik Anemi

Hemolitik anemiler, kırmızı kan hücreleri yok edildiğinde ortaya çıkar. Genellikle rejeneratiftirler. Toksinler, kırmızı kan hücresi travması, enfeksiyonlar, bağışıklık sistemi kusurları ve kırmızı kan hücresi zarı kusurlarının tümü hemolitik anemilere neden olabilir.

Köpeklerde hemolitik aneminin en yaygın nedeni immün aracılıdır. Bu tür anemi, kendi başına veya tümörler, enfeksiyonlar, ilaçlar veya aşıların bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Vücut artık kırmızı kan hücrelerini kendisi olarak tanımaz ve dolaşımdaki kırmızı kan hücrelerine karşı antikorlar geliştirerek onların yok olmasına yol açar.

Kanda kırmızı kan hücrelerinin yıkımına yol açan bir fosfor eksikliği, şeker hastalığı, hepatik lipidoz (karaciğerde yağ metabolizması bozukluğu) ve yeniden beslenme sendromu (açlıktan kurtulma sırasında ortaya çıkan kimyasal ve sıvı anormallikleri) olan köpeklerde görülür. veya açlık). Hastalığın şiddetine göre ağızdan veya enjeksiyon yoluyla ek fosfor verilmesi önerilen tedavi yöntemidir.

Toksinler (İlaçlar, Bitkiler, Kimyasallar)

Birçok ilaç sınıfı, yanlışlıkla yutulursa veya öngörülen kullanımları yakından izlenmezse anemiye neden olabilir. Bunlar, asetaminofen, aspirin, naproksen, penisilin ve diğer birçok antibiyotik ve antiparazitik ajan gibi yaygın insan ve hayvan ilaçlarını içerir. Kansızlığa neden olan diğer toksinler arasında meşe, kırmızı akçaağaç ve eğrelti otu gibi bitkiler; bakla ve soğan gibi yiyecekler; kimyasallar; ve bakır, kurşun, selenyum ve çinko gibi ağır metaller bulunur. Anemiden şüphelenildiğinde, nedeni tam olarak belirlemeye yardımcı olması için veteriner hekime mümkün olduğunca eksiksiz bilgi vermek her zaman önemlidir.

Enfeksiyonlar

Bakteriler, virüsler veya diğer organizmaların neden olduğu birçok enfeksiyon, kırmızı kan hücrelerine doğrudan hasar vererek (onların yok olmasına yol açar) veya kemik iliğinde kırmızı kan hücreleri üreten elementler üzerindeki etkileriyle anemiye yol açabilir. Örneğin köpeklerde, Ehrlichia ve Babesia cinslerindeki belirli organizmaları içeren enfeksiyonların anemiye neden olduğu bilinmektedir.

Kalıtsal Hastalıklar

Birkaç kalıtsal kırmızı kan hücresi bozukluğu anemiye neden olur. Basenji, Beagle, West Highland White Terrier, Cairn Terrier ve İngiliz Springer Spaniels gibi ırklarda bazı spesifik enzimlerin eksiklikleri anemiye neden olur.

Beslenme Eksiklikleri

Beslenme eksikliği anemileri, kırmızı kan hücresi oluşumu için gerekli besinler yeterli miktarda bulunmadığında gelişir. Anemi kademeli olarak gelişir ve başlangıçta rejeneratif olabilir, ancak sonunda rejeneratif olmaz. Açlık, vitamin ve mineral eksikliklerinin yanı sıra negatif enerji ve protein dengesinin bir kombinasyonu ile anemiye neden olur. Kansızlığa neden olma olasılığı en yüksek olan eksiklikler demir, bakır, vitamin B 1 2 , vitamin B 6 , riboflavin, niasin ve E vitaminidir.

Demir eksikliği köpeklerde en sık görülen eksikliktir. En yaygın olarak kan kaybından sonra ortaya çıkar (bkz . Kan Kaybı Anemisi ). Genç hayvanlarda çok fazla demir yoktur ve süt çok az demir içerir. Veteriner hekiminiz anemik yenidoğanlar için oral demir takviyeleri önerebilir. Veteriner hekiminiz ayrıca herhangi bir gizli kan kaybı kaynağı arayacak ve gerekirse tedavi edecektir.

B vitamini eksiklikleri nadirdir. Antikonvülsanlar ve B vitamini metabolizmasına müdahale eden ilaçlar gibi bazı ilaçlar anemiye neden olabilir.

Kronik Hastalık Anemisi

Hayvanlarda görülen en yaygın anemi şeklidir. Anemi, uzun süreli bir enflamasyon veya enfeksiyon, bir tümör, karaciğer hastalığı, adrenal bez bozuklukları veya hipotiroidizm gibi hormonal bozukluklardan sonra ortaya çıkabilir. Enflamatuar hücreler tarafından üretilen sitokin adı verilen proteinler, kemik iliğinin yenilenme yeteneğinde azalmaya yol açarak anemiye neden olur. Altta yatan hastalığın tedavisi aneminin düzeltilmesine yol açar.

Böbrek hastalığı

Uzun süreli böbrek hastalığı, hayvanlarda rejeneratif olmayan aneminin yaygın bir nedenidir. Böbrek hastalığı olan hayvanlar, kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin gelişimini uyararak anemiye yol açan eritropoietin adı verilen bir böbrek hormonunu daha az üretir. Tedavi için hormonun sentetik bir formu kullanılır. Tedavi gören hayvanlar, kırmızı kan hücresi üretimini desteklemek için takviye demire ihtiyaç duyar.

Kemik İliği Hastalıkları

Kemik iliği hastalığı, rejeneratif olmayan anemiye ve her tür kan hücresinin (kırmızı, beyaz ve trombositler) sayısında azalmaya yol açabilir. Yaygın kemik iliği tutulumu ile önce beyaz kan hücreleri, ardından trombositler ve son olarak da kırmızı kan hücreleri etkilenir.

köpeklerde anemi

Köpeklerde Anemi Tedavisi

Köpeklerde anemi tedavisi, durumun nedenine bağlıdır. Kansızlığın birçok nedeni, veterinerinizin yardımıyla tedavi edilebilir, yönetilebilir veya iyileştirilebilir.

Kansızlığı olan köpekler için tedavi hedefleri kanamayı kontrol etmek, kan hacmini eski haline getirmek, kronik kan kaybının altında yatan nedenleri bulmak ve çözmek ve destekleyici bakım sağlamaktır.

Köpeğinizin anemisi yaşamı tehdit edecek kadar şiddetliyse, kan nakline ihtiyaç duyulacaktır. Transfüzyon vermeden önce, teşhis testi veya kan tayini için kan örnekleri alınacaktır. Kan naklinin asıl amacı, aneminin altında yatan neden belirlenirken köpeği stabilize etmektir ve diğer tedaviler etkili olmaya başlayabilmesi için köpeğe zaman kazandırmaktır.

Ayrıca, anemiye neden olan altta yatan hastalık teşhis edildikten sonra daha spesifik tedavi belirlenebilir. Tedaviler arasında kortikosteroidler (özellikle otoimmün hemolitik anemi için), antelmintikler (pirantel veya fenbendazol gibi solucan öldürücü ilaçlar), bazı kemirgen öldürücü toksisitelerde K1 vitamini, bazı enfeksiyöz nedenlere sahip doksisiklin gibi antibiyotikler veya cerrahi yer alır. Veteriner hekiminiz, teşhis testi sonuçlarına dayalı olarak köpeğinizin ihtiyaçlarına özel bir tedavi planı çizecektir.

Anemili Köpekler İçin Prognoz

Kansızlığı olan bir köpeğin prognozu, küçük ve kolayca düzeltilebilen veya ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden durumun nedenine bağlıdır. Anemi erken teşhis edilirse ve köpeğin sağlığı nispeten iyiyse, prognoz iyidir. Toksinlerin, kanserin veya otoimmün hastalıkların neden olduğu veya şiddetli travmanın bir sonucu olarak şiddetli anemisi olan köpeklerin prognozu daha az olumludur.

Köpeklerde Anemi Nasıl Önlenir?

Aneminin belirli nedenleri, pire ve kene yönetimi, kaza ve travmayı önleme, fare zehiri gibi toksinleri ve insan ilaçlarını (ibuprofen ve asetaminofen gibi) köpeğinizden uzak tutma ve düzenli veteriner sağlık kontrolleri planlama gibi önlemlerle önlenebilir.

Önleyici bakım, sahipleri için olduğu kadar evcil hayvanlar için de önemlidir. Çoğu zaman, köpekler bir sağlık sorununun belirtilerini göstermezler, ancak bir veteriner, düzenli muayeneler sırasında hastalıkları ve diğer yaşamı tehdit eden durumları tespit etmeye ve bazen önlemeye yardımcı olabilir.

Sık Sorulan Sorular

Bir kan örneği alınır ve pıhtılaşmasını önlemek için antikoagülan içeren bir test tüpüne yerleştirilir. İşlem genellikle otomatik ekipman kullanılarak yapılır. Kan iyice karıştırılır ve analizör üzerindeki özel bir rafa yerleştirilir. Bu alet, kandaki farklı elementleri analiz etmek için birçok farklı bileşene sahiptir. Hücre sayımı bileşeni, kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin ve trombositlerin sayısını sayar. Sonuçlar yazdırılır veya bir teknisyen tarafından incelenmek üzere bir bilgisayara gönderilir.

Otomatik bir hücre sayacı çok sayıda hücreyi örnekleyip saydığından, sonuçlar çok kesindir. Bununla birlikte, kandaki bazı anormal hücreler yanlış tanımlanabilir. Sonuçların doğru olduğundan emin olmak için bir teknisyen kan yaymasını bir lam üzerinde inceler ve mevcut anormal hücreleri veya kan parazitlerini belirler.

Demir eksikliği anemisi insanlarda, özellikle kadınlarda biraz yaygın bir hastalıktır. Demir eksikliği köpeklerde yaygın olabilir ve genellikle bir tür kronik kan kaybına ikincildir. Çok kötü beslenmeyle beslenen veya ciddi kancalı kurt enfeksiyonları olan yavru köpeklerde ara sıra görülür. Altta yatan neden ele alınırsa ve demir takviyesi yapılırsa prognoz iyi olabilir.

 

Köpeğinizin anemisi yaşamı tehdit edecek kadar şiddetliyse, kan nakline ihtiyaç duyulacaktır. Transfüzyon vermeden önce, teşhis testi veya kan tayini için kan örnekleri alınacaktır. Kan naklinin asıl amacı, aneminin altında yatan neden belirlenirken köpeği stabilize etmektir ve diğer tedaviler etkili olmaya başlayabilir.

RBC’ler kemik iliğinde üretilir ve vücuttaki tüm dokulara oksijen taşır. Köpekler, sebebine, ciddiyetine ve süresine bağlı olarak çeşitli şekillerde anemi belirtileri gösterir. Anemi kötüleştikçe, köpekler klinik şok belirtileri gösterir ve kardiyovasküler ve solunum sistemlerinde başarısız olur. Anemi şiddetli olabilir ve yaşamı tehdit edebilir.

 

 

Köpeklerde aneminin en yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır: Kırmızı kan hücresi üretimini baskılayan kronik hastalıklardır.

Çoğu zaman, kronik aneminin ortadan kalkması altta yatan nedene bağlı olarak aylar ila yıllar alabilir. Böbrek hastalığı veya kanser nedeniyle kronik anemisi olan yaşlı köpekler hiçbir zaman tamamen iyileşemeyebilir ve zamanla durumu yavaş yavaş kötüleşebilir.  Ancak altta yatan sebep kan paraziti (Erlischia) gibi bir durumsa kurtulma ihtimali daha yüksektir.

 

Anemik köpeklerin de dayanıklılıkları veya enerjileri azdır, bu nedenle daha kolay yorulurlar veya halsiz görünürler. Ek olarak, kilo kaybı, zor nefes alma, iştah kaybı, daha hızlı kalp atış hızı veya kan kaybı belirtileri (kanlı burun, dışkıda kan, idrar veya kusma) da görülebilir.

Yorum & Görüşünüzü Bildirin.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.